Logga in

5 VVS-saker att tänka på i skyddsrum

Publicerad
21 nov 2023, 08:49

Det är en hel del VVS i ett skyddsrum, konstaterar Peter Törnmalm på brandskydds- och säkerhetsföretaget Presto. Här är 5 saker som en VVS-montör bör känna till i ett skyddsrum.

1. Håll tätt

Vattenrör som går in i skyddsrummet ska kunna stängas av vid krig.

Gör inte hål i stommen för att till exempel dra vattenrör, utan att först höra med en skyddsrumssakkunnig hur detta ska göras.

Fredsventilation, sprinkler och infästningar?
Fem tips för VVS-jobb i skyddsrum

Gör du VVS-jobb i förråd eller garage som även är skyddsrum?
”Dyrt och krångligt rätta till misstag i efterhand”

Det finns tydliga beräkningar och anvisningar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som måste följas.

2. HANDVEV FÅR IN SYRE

Om elektriciteten försvinner under krig ska ventilationsaggregatet drivas med en vev.

Om elen slås ut under krig ska ventilationsaggregatet gå att driva för hand med hjälp av en vev. Aggregatet måste ständigt vara i drift för att förse utrymmet med syre.

3. TORRDASS

Toaletten är vanligtvis en torrklosett, som får tömmas manuellt. 

4. FÄRSKT DRICKSVATTEN

Dricksvatten från tappstället tappas upp i stora vattenkärl och personer kan därför klara sig i skyddsrummet under tre dygn.

5. GOLVBRUNN MED ON/OFF

Golvbrunnen har en avstängningsfunktion för att förhindra att vatten eller gift tränger in i skyddsrummet.

Golvbrunnen ska stängas av vid krig.

FAKTA SKYDDSRUM

  • De skyddsrum som finns i Sverige har byggts från 1950-talet fram till 2002, då det sista statligt subventionerade skyddsrummet byggdes.
  • Politiska bedömningar om behovet av skyddsrum har varierat fram och tillbaka, men hittills landat i att det var bättre att satsa på civil krisberedskap.
  • Med undantag för ett antal ersättningsskyddsrum som byggdes efter 2002 och som ersatte skyddsrum som rivits, har Sverige i dag ett bestånd som till stor del är omkring 70 år gammalt och i stort behov av upprustning och renovering.
  • Regeringen skissar på en proposition om förändringar i skyddsrumssystemet, som snart förväntas läggas fram till riksdagen.
  • En statlig utredning som kom för ett år sedan kom fram till att det behöver byggas 2 500–5 000 nya skyddsrumsplatser per år, motsvarande mellan 25 och 50 nya skyddsrum årligen.
  • Uredningen föreslår att så kallade skyddade utrymmen blir ett komplement till skyddsrum. Den totala kostnaden för satsningen på skydd åt civilbefolkningen uppgår till 3,8 miljarder kronor under en femårsperiod.