Logga in

Experten: Energibesparingar bakom ökning av legionella

Publicerad
3 mar 2023, 05:40
| Uppdaterad
2 mar 2023

Antalet fall av legionella har ökat till högsta antalet någonsin. Experten Jonatan von Seth ser två huvudförklaringar till ökningen – och han avråder bestämt från att sänka temperaturen i varmvattenberedaren för att spara energi.

Under 2022 rapporterades 216 fall av legionellainfektion jämfört med 168 respektive 136 åren dessförinnan. Det är det högsta antalet någonsin enligt Folkhälsomyndighetens statistik sedan 1999. Samtidigt har andelen positiva legionellaprov som inkommer till labben ökat från cirka 10 till 20 procent.

Jonatan von Seth, sakkunnig inom legionella på energikonsultbolaget Aktea, ser två huvudförklaringar till ökningen av legionella: covid-19 och energikrisen. Under pandemin stängdes många duschutrymmen av i gym och träningslokaler. Eftersom det inte spolades i duscharna under lång tid kunde legionellabakterierna växa till där.

Nyttan med energibesparingen genom att sänka temperaturen, minska flödet på VVC-pumpen eller tillfälligt stänga av varmvattenberedaren väger inte upp konsekvensen av att få tillväxt av legionella.

En vanlig åtgärd för att spara energi under energikrisen har varit att sänka temperaturen i varmvattenberedare eller att koppla bort elpatronen i värmepumpen. Jonatan von Seth avråder generellt från att spara energi genom att sänka temperaturen.

– Jag sitter på på dubbla stolar i det här fallet, dels är jag energiexpert och vill främja energibesparingen, dels är jag legionellasakkunnig. Men nyttan med energibesparingen genom att sänka temperaturen, minska flödet på VVC-pumpen eller tillfälligt stänga av varmvattenberedaren väger inte upp konsekvensen av att få tillväxt av legionella.

En liten höjning av elkostnaden för att hålla uppe temperaturerna är värd det. Om legionella har hunnit kolonisera sig i fastigheten och satt sig i tappvattensystemet är det mycket svårt och kostsamt att bli av med bakterierna. Temperaturen bör vara minst 60 grader i varmvattenberedare och ackumulatortankar.

Jonatan von Seth ser en annan möjlig orsak till legionellaökningen kopplad till energikrisen.

– Många fastighetsägare stänger temporärt av sina värmepumpar för att det är mer lönsamt att använda fjärrvärme om de har den möjligheten. Då stänger de även av cirkulationspumpar. När pumparna sedan sätts i gång igen är risken att det kommer ut vatten med hög legionellahalt.

Det finns inget direkt samband mellan fastighetens ålder och för höga legionellahalter.

– En gammal fastighet som har många blindledningar, felaktiga temperaturer och är dåligt injusterad kan ändå helt sakna legionella. I en nybyggd fastighet som nyss är driftsatt och ska besiktigas kan det finnas värden över normala gränsnivåer, säger Jonatan von Seth.

Fler personer avlider per år av legionellainfektioner än av elolyckor i Sverige. Två till tre personer dör av elskador. Antalet dödsfall på grund av legionella har de senaste fem åren totalt varit 40. 2020 var med 13 ett rekordår för dödsfall.

– Dödsfallen är i båda områdena är olyckliga. Men elolyckor har man till stor del lyckats bygga bort, exempelvis med jordfelsbrytare. Det finns olika säkerhetsrutiner som att låsa elskåpet när man arbetar med elinstallation så att ingen obehörig slår på elen under arbetet, säger Jonatan von Seth.

De som riskerar att dö av legionellainfektion är främst äldre och personer med nedsatt immunförsvar. Det yngsta dödsfallet under perioden 2003–2021 är en person som var 50 år.

– Men alla som infekteras drabbas hårt. Det finns ett stort mörkertal också.

Även VVS-montörer hör till riskgrupperna eftersom de utsätter sig för legionellabakterier, påpekar Jonatan von Seth. Vid smitta är en snabb diagnos viktig för att få behandling med rätt sorts antibiotika.
För att undvika att smittas kan det vara lämpligt att arbeta med munskydd i miljöer där man vet att det finns mycket legionella.

– Är montörerna även äldre bör man vara extra observant. Detta är en arbetsmiljöfråga.

Det är viktigt att ha koll på temperaturerna i hela systemet, inte bara i undercentralen utan också längst ut i stamledningarna.

För att förebygga legionellatillväxt i byggnader ska fastighetsägaren använda sin egenkontrollplan för tappvatteninstallationerna. I den ingår rutiner för att regelbundet kontrollera temperaturen och spola vid tappställen samt åtgärder om legionellahalterna blir för höga.

– Det är viktigt att ha koll på temperaturerna i hela systemet, inte bara i undercentralen utan också längst ut i stamledningarna. Men utöver det ska man ta legionellaprover, annars kan man inte veta hur det står till, säger Jonatan von Seth.

Hur vanligt är det att egenkontrollplanen är komplett?

– Jag har aldrig varit med om det. Det är jättemärkligt för det innebär ingen större kostnad.

Om för höga legionellahalter upptäcks i fastigheten är smittspårning den första åtgärden och först därefter åtgärder för att bli av med bakterierna. Vilka åtgärder beror på vad som är lämpligt för den aktuella fastigheten och vad som orsakat tillväxten.

Orsakerna till tillväxten av legionella kan vara blindstick, dåligt tekniskt isolerade ledningar, dåliga temperaturgivare och styrventiler som är trasiga eller felaktigt inställda.

I värsta fall måste hela fastighetens tappsystem rivas för att bli av med legionellan.

Ibland är en tillräcklig åtgärd att byta ut en ventil, blandare eller varmvattenberedare och göra en bränning, det vill säga att tillfälligt höja temperaturen till minst 70 grader och spola igenom systemet. I andra fall behövs även en biocid, ett medel som bland annat motverkar legionella, för att bli kvitt bakterien. Vid en sanering med en biocid får legionellabakterierna svårare att överleva men det är ändå inte säkert att man blir av med dem.

– Därför är det viktigt att löpande ta legionellaprover för att se hur halterna påverkas av åtgärderna. Många gånger kommer problemen tillbaka om du inte gör en teknisk förändring i byggnaden. Man ska inte enbart förlita sig på biocider. Det finns inga garanterat säkra åtgärder för att bli av med legionella, säger Jonatan von Seth.

– I värsta fall måste hela fastighetens tappsystem rivas för att bli av med legionellan. Detta uppmärksammade flera deltagare under Stora Legionelladagen i Stockholm tidigare i år.

Det är mycket billigare att ta tag i problemen i ett tidigt skede eller att förebygga dem. En sanering med en biocid och sedan en hyra på fem år kan kosta 1,5–3 miljoner kronor.

En egenkontrollplan och att ta legionellaprover kostar cirka 5 000 kronor om året, uppger Jonatan von Seth.

– Vi har obligatorisk återkommande ventilationskontroll, OVK. Jag förstår inte varför det inte finns för tappvarmvattensystemet också. Tills dess får vi börja arbeta mer proaktivt och börja titta på statistiken. Från 2000 till 2022 har vi gått från 50 fall per år till cirka 200. Vi måste vända denna trend nu, säger Jonatan von Seth.