Logga in

Då lönar sig inte IMD

Publicerad
20 feb 2023, 08:51

Vad man känner till har ingen fastighetsägare installerat IMD värme, trots att lagen om krav på IMD kom sommaren 2021. Men det finns en chans att slippa kravet, anser Åsa Wahlström, affärsområdeschef på CIT Renergy i Göteborg som berättar om råden i en ny studie.

Kravet på individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus med låg energiprestanda har fått hård kritik, både från fastighetsägare och från installationsbranschen.

Vattenanvändningen i flerbostadshus minskar med 26 procent när IMD för varmvatten införs
IMD minskade hyresgästernas varmvattenförbrukning med en fjärdedel

De nya kraven på mätning av värme möts med stor skepsis av installatörer
”Värmemätning kommer aldrig någonsin att fungera”

Men nu har fastighetsägare till hus med hög energianvändning fått en chans till. 

Om de fram till den 1 juli i år har energieffektiviserat kan de undantas från IMD-kravet.

Fastighetsägare som planerar att energieffektivisera i samband med ombyggnad har respit till och med den 1 juli 2026.

– Energieffektivisering sparar mer energi än IMD värme i de här gamla husen. Snarare är risken högre att IMD värme ökar energianvändningen än sänker den. Det beror på att hyresgästerna vill ha bättre komfort och skruvar upp termostaten, Det här är ofta oisolerade och dragiga byggnader, säger Åsa Wahlström, som också är adjungerad professor i installationsteknik vid Lunds Tekniska Högskola.

CIT Renergy och WSP har tillsammans gjort en studie åt Energimyndigheten – ”Krav på IMD i befintliga flerbostadshus och alternativet energieffektivisering” och råder där fastighetsägarna att välja energieffektivisering av klimatskalet, till exempel genom fönsterbyte och isolering.

– Eftersom de här husen med sämre energiprestanda ofta har dåligt klimatskal och är dragiga är det vanligt att hyresgästen vrider upp termostaten till en lufttemperatur på 23 grader för att få en operativ temperatur på 21 grader i lägenheten. Handlar det om nyproduktion med välisolerade och täta väggar är det en helt annan sak.

För den fastighetsägare som ändå installerar IMD värme föreslår Åsa Wahlström att fördelningsmätare används som installeras på radiatorerna, kompletterat med en temperaturgivare i varje rum.

– Det är den mest kostnadseffektiva och rättvisa mätaren. Men det är svårt att beräkna värme rättvist. Vi hittade en tysk bok på 600 sidor som handlade om hur man skulle mäta och beräkna så rättvist som möjligt. Den som bor i en hörnlägenhet får det alltid lite kallare, medan värmen strömmar in till dem som bor i mitten av huset.

I vissa EU-länder finns kompensationsfaktorer för värmeläckagen mellan lägenheterna, medan andra länder till och med förbjudit detta, förklarar Åsa Wahlström.

Individuell mätning av värme är bedrägeri, anser en boende i en bostadsrättsförening i Skåne
Rasar mot debiteringen: Vi betalar grannarnas värme

I Sverige är det kommunerna som har tillsynsansvaret.

Fakta IMD värme

  • IMD värme ska, enligt en lag från 1 juli 2021, installeras i flerbostadshus med ett primärenergital enligt BBR 25 på över 180 kilowattimmar per kvadratmeter och år i norr eller 200 kilowattimmar i söder. Det handlar om 14 procent av alla flerbostadshus i landet som har en sådan hög energianvändning.
  • IMD tappvarmvatten måste, enligt samma lag, installeras vid nyproduktion av flerbostadshus eller vid ombyggnader där varmvattensystemet renoveras. Här har det inte varit några problem med debiteringarna.
  • Vattenanvändningen minskar normalt med 20 procent efter att IMD tappvarmvatten installerats.
  • Enligt Boverkets register för energideklarationer har nästan vart femte hus i Malmö och Västerås dålig energiprestanda.