Logga in

“Vi hade önskat satsningar på kompetensförsörjning för branschen”

Publicerad
20 sep 2021, 14:25

Regeringen har presenterat höstbudgeten där 4,3 miljarder kronor går till renovering och energieffektivisering av flerbostadshus. Men Installatörsföretagen efterlyser mera satsningar på kompetensförsörjning.

Höstbudgeten, som bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet, innehåller reformförslag för omkring 74 miljarder kronor. Det mesta i budgeten är redan känt, bland annat den totala satsningen på 12 miljarder kronor på miljö och klimat.

Regeringens vårbudget
6 punkter i budgeten som påverkar installationsbranschen

Energiexperten Helen Magnusson tycker att satsningen är otillräcklig
Gröna miljarder till renovering av flerbostadshus

Renovering och energieffektivisering av flerbostadshus är en tung post på totalt 4,3 miljarder kronor. 

”Vi bedömer att det krävs stora investeringar för att uppnå både förbättrad energiprestanda och åtgärda renoveringsbehovet i det befintliga byggnadsbeståndet. Mot denna bakgrund ökas anslaget med 900 000 000 kronor 2021, 2 400 000 000 kronor 2022 och 1 000 000 000 kronor 2023”, skriver regeringen i budgetpropositionen. 

Installatörsföretagen tycker att satsningen på energieffektivisering är bra, men hade velat se mer riktade åtgärder mot installationsbranschen.

Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

– Det är positivt att regeringen sätter fokus på energieffektivisering. I takt med att allt mer i vår omgivning elektrifieras ökar energibehovet. Installationsbranschen har en central roll för att energin används mer effektivt i såväl bostäder som i industrin, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen och tillägger: 

– Samhällsomställningen kommer att ställa höga krav på vår bransch. Det är våra medlemsföretag som ska göra verklighet av många av de klimatsmarta satsningarna. Därför hade vi önskat satsningar på kompetensförsörjning för branschen, insatserna måste riktas mot de områden där bristen på medarbetare är särskilt stor och där regeringens ambitioner samtidigt är stora. Det behövs för att våra medlemmar ska hitta medarbetare med rätt kompetens som kan montera solceller och laddstolpar, bygga ut elnätet och renovera fastigheter för att spara både vatten och energi. 

Drabbas du av skattechock eller får du bonus?
Här är transportbilarna som vinner på det nya systemet

Följande sex punkter i höstbudgeten berör installationsföretag

  1. Renovering och energieffektivisering av flerbostadshus.
  2. Investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande förstärks så att fler projekt kan beviljas stöd.
  3. Miljöstyrningen i bonus-malussystemet för lätta fordon förstärks och förenklas. Miljöbilsdefinitionen skärps samtidigt som bonusen för nollemissionsfordon höjs och koldioxidbeloppet i malus-delen höjs. Beskattningen av de flesta fossildrivna förmånsbilarna ökar då bilförmånen justeras ”för att bättre spegla marknadsvärdet”, föreslår regeringen.
  4. En privatperson kan få bidrag för installation av laddningspunkter till elbil som är installerad av en behörig elinstallatör. Bidraget ges till högst 50 procent av material- och arbetskostnader, dock högst 10 000 kronor per fastighet. 
  5. Ett grönt avdrag för privatpersoner för installation av grön teknik som solceller, energilagring och laddningspunkter införs. Solcellsstödet förlängs för företag och kommuner. Dessutom föreslås energiskatten sänkas på bland annat egenproducerad solel. Mer pengar ska också ges till den kommunala energi- och klimatrådgivningen.
  6. Cirka 19 000 fler utbildningsplatser i yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning, över 1 000 fler platser i yrkeshögskola och över 10 000 fler platser vid universitet och högskolor får totalt omkring 3,7 miljarder kronor, något som ska ge bättre möjligheter till omställning och vidareutbildning.

Regeringens höstbudget
Läs hela budgeten här.