Logga in

Ledare: Skärpning gubbar!

Publicerad
3 maj 2021, 06:00
| Uppdaterad
4 maj 2021

Samma misstag görs år efter år. Det är dags att ta tag i arbetssätt, attityder och resultat om vi på allvar vill få bukt med byggfelen och ge VVS-montörerna rimliga arbetsförutsättningar, skriver VVS-Forums chefredaktör Fredrik Karlsson.

År 2002 kom Byggkommissionens rapport med samma titel som den här rubriken: Skärpning gubbar. Den slog ner som en bomb med svallvågor under flera år framåt. Man hade utrett konkurrensen, kvaliteten och kostnaderna – och betyget var det sämsta tänkbara. 

Läs om bristande utrymme för rördragningar:
Han tar strid för rörens plats på bygget

Övertro på digital teknik
Cad-experten: ”Vi konstruktörer måste vara ute på plats”

Sju år senare kom uppföljaren som var en lika dyster läsning. Statskontoret konstaterar i denna rapport som får titeln Sega gubbar att mycket litet ha hänt på de sju år som gått. Gubbarna hade inte skärpt sig.

Byggsektorns arbetssätt, attityder och resultat var fortfarande inte tillfredsställande. Byggfelen minskar inte och fuktskador är ett stort problem. Den bristande konkurrensen pekas ut som en hämsko för utvecklingen i branschen.

Den som ska försöka få in ett 75 millimeters rör i den väggen får … problem. Den som ska isolera runt får ännu svårare.

Regeringens fokus flyttade sedan från frågorna, Stefan Attefall var bostadsminister under några år och byggfrågorna nådde sina glansdagar då han ville kroka arm med branschen.

Sedan dess har byggfrågorna legat i rege­ringsskugga. Men Boverket har tagit vid och när jag intervjuar Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren tar han upp just hur konstigt det är att branschen fortsätter göra samma fel år efter år. 

Anders Sjelvgren om slarviga jobb:
”Byggbranschen borde må bättre”

2018 kom Boverket med en rapport om fel, brister och skador inom byggbranschen. Myndigheten bedömde att dessa kostar samhället hisnande 100 miljarder kronor om året.

Om ni vill har en illustrativ bild av hur detta ter sig rent praktiskt ute på bygge efter bygge måste ni läsa vår artikelserie om bristfälliga projekt och ritningar som inte stämmer överens med verklighetens faktiska behov – och vad det får för konsekvenser.

Läs om bristande plats för installationer:
Arkitekten: Här finns ett fokus på att rörsidan ska få sina schakt

För många VVS-montörer är det vardag att verkligheten inte stämmer med kartan. En vägg ska kanske vara 95 millimeter tjock men då är ju 25 millimeter gips och regeln bara 70 millimeter. Den som då ska försöka få in ett 75 millimeters rör i den väggen får … problem. Den som ska isolera runt får ännu svårare.

Exemplet ter sig löjeväckande – ändå är det vad många VVS-montörer råkar ut för gång på gång.

Någon måste helt klart skärpa sig.