Logga in

”Byggbranschen borde må bättre”

Publicerad
3 maj 2021, 06:00
| Uppdaterad
4 maj 2021

Han är ytterst ansvarig för utvecklingen av byggreglerna som styr allt ni gör. Och han riktar hård kritik mot byggbranschens aktörer för bristande kvalitet. Möt Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren i en intervju med VVS-Forums chefredaktör. 

Hur mår den svenska bygg-branschen?
– Den borde må bättre med tanke på hur framgångsrikt Sverige är på många områden. Men det finns ett glapp mellan den kvalitet som levereras och vad kunden borde kunna förvänta sig.

Boverket har utrett fel och brister i byggbranschen. Vad kom ni fram till?
– I vår rapport konstaterades att fel, brister och skador inom byggsektorn kostar samhället 100 miljarder kronor varje år. Det är ett enormt resursslöseri att behöva bygga om det som redan byggts. Det är ofta samma fel som tidigare uppmärksammats som man fortsätter att göra. Mycket av det handlar om fukt, under byggtiden, i det färdigbyggda eller på installationssidan. Det är både i projektering och utförande.

JM:s installationsspecialist
”Grossister tillför inte så mycket”

"Det kommer att finnas mycket sspännande att göra"
Därför vill Traderagrundaren köpa fler VVS-företag

Vad beror felen på?
– En faktor är projektkulturen och strukturen i sektorn, man har ingen gemensam bild av vad man ska bygga och de olika aktörerna har lågt engagemang i slutprodukten. Man har också pratat om svaga beställare, men det tycker jag är en konstig diskussion, branschen borde ändå leverera en produkt som åtminstone lever upp till samhällets minimikrav.

Vad ser du som Boverkets roll i detta?
– Jag ser oss som en katalysator. Vi jobbar också med Upphandlingsmyndigheten för att se hur man skulle kunna ställa krav på projektkulturen när man handlar upp byggprojekt åt det offentliga.

Hur ser behovet av byggande ut framöver?
– Vi bedömer att det behövs mellan 59 000 och 66 000 bostäder årligen till och med 2029 om man ska bygga bort det underskott som finns, sedan är det allt annat som skolor, sjukhus och infrastruktur. Mycket ska byggas och byggbranschen skulle behöva komma längre med industrialiserat byggande för att kapa kostnader och nå effektiva flöden. 

Ni styr över byggandet med hjälp av byggregler. Hur ska de förändras?
– Vi är mitt uppe i en förändring av reglerna så att de ska stödja innovation och utveckling på ett bättre sätt. Vi ser hur vi kan formulera kraven på en högre nivå för en kvalificerad motpart så att vi inte beskriver hur en uppgift ska lösas. I dag är konstruktionen med de allmänna råden för styrande. Det är bättre med branschregler där branschen står för hur man ska göra, medan vi ställer funktionskrav.

Vad har du för syn på branschregler som exempelvis Säker Vatten?
– Det är bra att branschen kommer fram till hur man uppfyller våra regler eller att köpare och säljare avtalar om krav som är högre än samhällets minimikrav. 

Kommer energikraven att skärpas?
– De kommer säkerligen att skärpas, även vid ombyggnad eftersom det för samhällets del är det befintliga beståndet av fyra miljoner bostäder som är den stora utmaningen. 

Hur ser du på installationsbranschens utmaningar?
– Där finns många viktiga frågor med allt från kvalitetsfrågor med fuktskador vid installationer till styr och regler, hur man effektivt värmer, kyler och styr en fastighet med alla dess system.

Vad tror du hänt med byggbranschen om tio år?
– Då har vi ett byggande med mindre klimatutsläpp och har hittat ett sätt att hantera osäkerheten i klimatet som är en utmaning när vi bygger städer och hus. En ökad cirkularitet, till exempel genom återvinning av material, har blivit viktigare då.

Läs också: Grohechefen synar egna branschen:
”Hur dumma var vi som använde plaströr?”

Anders Sjelvgren. Foto: Hanna Franzén/Boverket

Anders Sjelvgren

Ålder: 54.
Familj: Fru och tre barn 25, 21 och 19 år.
Bor: Karlskrona.
Utbildning: Civilingenjör, väg och vatten från Lund.
Karriär i korthet: Började jobba som byggkonsult, sedan inom verkstadsindustrin och därefter inom staten.

Vad är det första du gör på morgonen?
– Kollar nyhetsflödet i telefonen, sen kokar jag gröt.

Ditt senaste hemmafix?
– Jag bygger en bastuflotte ihop med grannar.

Vad ligger på nattduksbordet?
– Vårt enda liv av Martin Hägglund. Väldigt intressant.

Dold talang?
– Det vet jag inte men är inte rädd för att prova göra saker jag aldrig gjort förr.

Hur sportar du helst?
– Löpning och mountainbike.