Foto: iStock

Därför ger grannens öppna fönster dålig luft hos dig

Publicerad: 16 maj 2018 Text: Eva-Maria Fasth

Många sover med öppet fönster, men som VVS-Forum tidigare skrivit visar forskning att detta kan försämra luften för grannarna. Nu har hela rapporten kommit.

Som VVS-Forum tidigare har skrivit gäller detta om lägenheten ventileras med mekanisk frånluft (FX), vilket är vanligast i nya flerbostadshus.

Det visar rapporten från Svensk Ventilation. Organisationen har jämfört ventilation och luftkvalitet i sovrum med sovande personer i verkliga bostäder – en med FX-ventilation och en med balanserad ventilation (FTX).

Tilluftsflödena reduceras kraftigt i FX-sovrummet om någon ett fönster i sovrummet brevid står på glänt med 2 cm.

Läs mer: Fönstervädring kan slå ut ventilation

Öppnar man dessutom det angränsande sovrummets innerdörr med 5 cm, så förvärras situationen ännu mer.

Uteluftflödet sjunker till en fjärdedel av Folkhälsomyndighetens riktvärde och koldioxidhalten stiger till hela 4 000 ppm.

Flödena i det FTX-ventilerade sovrummet påverkas inte alls, och koldioxidhalten håller sig på måttliga 1 000 ppm.

Jag tror framförallt att det behövs mer ventilationskunskap i byggbranschen.

Vet byggherrarna vad deras val av ventilationssystem innebär för de boende. Förmodligen inte för det byggs fortfarande många nya bostäder med frånluftsventilation (FX).

Britta Permats, Svensk Ventilation

– Dessutom kan nybyggda bostäder ha en godkänd OVK, men ändå inte uppfylla kravet på uteluftsflöde. Enligt Folkhälsomyndigheten bör inte uteluftsflödet understiga 4 l/s, person i bostäder. Därför bör uteluftflödet inte understiga 8 l/s i sovrum för två personer, säger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation, och tillägger:

– Enligt mätningarna i rapporten så är det cirka 26 procent  av uteluftsflödet som kommer in via otätheter i stället för via uteluftsdonen. Det största noterade läckstället var mellan dörrkarm och vägg till trapphus och resultatet från täthetsprovningen visade att lägenheten har relativt god täthet.

Läs hela rapporten här.

Fler nyheter