Logga in

Så fungerar korttidspermitteringar för företag och anställda

Publicerad
20 mar 2020, 16:57

Upp till 80 procent mindre arbetstid under sommarnånaderna, det ingick i regeringens senaste paket för att hjälpa företag genom corona-krisen. Nu byter korttidspermitteringar också namn till kortidsarbete. 

Artiklen uppdaterad den 15 april.

Den 14 april presenterades en ändring av lagen för kortidsarbete så att dagens maxersättning om 60 procent av arbetstiden ändras till att omfatta 80 procent av arbetstiden men bara under sommarmånaderna. Nivån hur mycket staten ska stå för av stödet har ännu inte fastställts.  

Företag som redan sökt kan ändra sin ansökan och företag som ännu inte ansökt kan också söka det nya stödet. 

Ansökan om stöd till korttidsarbete administreras av Tillväxtverket och den öppnade den 7 april men gäller retroaktivt tillbaka till den 16 mars. Även senare ansökningar kommer att kunna gälla retroaktivt, men maximalt för arbetstid som ligger två månader bakåt i tiden.


Nedan, uppdaterat 26 mars efter avtal också träffats för Byggnads medlemmar.
 

Med 60 procent minskad arbetstid kan den anställde få behålla 90 procent av lönen. Samtidigt minskar företagets lönekostnad med 53 procent. Här reder vi ut hur det fungerar med det nya stödet för permitteringar i coronatider.

Frågor om Korttidspermittering är nu de allra vanligaste när medlemmar ringer Installatörsföretagen.

Helen Ohlsson.– Alla storlekar på företag ringer. Även om man inte vill införa det här redan från 16 mars så är det många som vill vara förberedda och veta vad som gäller. 

Det säger arbetsrättsjurist Helen Ohlsson på Installatörsföretagen som i skrivande stund på fredag eftermiddag kommit överens om korttidspermitteringar för arbetstagare med Installationsavtalet, Telekomavtalet, Larm- och säkerhetsavtalet och för tjänstemännen. Den 25 mars träffades avtal även för Byggnads medlemmar.

Corona | Råd för företagare: 6 råd när kunderna viker

Corona | Installatörsföretagen: Krisgrupp ska ge VVS-företag snabb hjälp

Regeringsförslaget med korttidspermitteringar ska minska coronavirusets effekter på arbetsmarknaden. Fler ska kunna behålla sina arbeten samtidigt som företagen får väsentligt sänkta personalkostnader. Staten tar en stor del av lönekostnaden för att företagen i tre nivåer ska kunna sänka arbetstiden utan att arbetstagaren drabbas för hårt ekonomiskt. 

Korttidspermittering kan göras med 20, 40 eller 60 procents minskning av arbetstiden och för löner upp till 44 000 kronor i månaden.

 

FAKTA

Tre nivåer av korttidspermitteringar

Nivå   Minskad arbetstid   Minskad lön   Arbetsgivare   Stat    Minskad kostnad

1         20%                            4%                  1%                   15%    -19 %

2         40%                            6%                  4%                   30%    -36%

3         60%                           7,5%              7,5%                  45%    -53%

Källa: Tillväxtverket

Företaget kan i förhandlingar med den lokala fackklubben komma överens om vilken nivå som ska gälla på driftsenheten. 

FAKTA

Exempel med 32 700 kr i lön

En arbetstagare med en månadslön på 32 700 kronor som minskar sin arbetstid med 60 procent – och alltså jobbar 40 procent – får behålla 30 250 kronor eller 92,5 procent av lönen. Arbetsgivarens totala lönekostnad inklusive arbetsgivaravgift minskar från 43 000 kronor till 20 425 kronor. Staten står för 19 350 kronor, eller 75 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen. 

Källa: Regeringen.

Vem gäller stödet för?

Företag som drabbats av ekonomiska svårigheter av coronaviruset. Observera att svårigheterna måste vara orsakade av förhållanden som är utom arbetsgivarens kontroll. Alla arbetsgivare utom vissa offentliga aktörer kan får stöd vid korttidsarbete om kraven är uppfyllda. 

Vad gäller för egenföretagare?

Stödet gäller inte egenföretagare utan anställda.

FAKTA

Tre viktiga steg för korttidspermittering

1. Kollektivavtal med facket om korttidspermittering behövs annars måste minst 70 procent av arbetstagarna ha godkänt att delta. Samma nivå ska gälla alla arbetstagare inom samma driftsenhet. 

2. Lokala MBL-förhandlingar måste genomföras och ett lokalt avtal ska träffas. 

3. Ansökan för stödet öppnar 7 april och sker hos Tillväxtverket.