Logga in

”Jag har hittat billigare priser på internet”

Publicerad
2 mar 2020, 06:59

Kunden tyckte att priserna på materialet var för höga och krävde pengar tillbaka från Comfortföretaget. Tvisten fick lösas av Allmänna reklamationsnämnden.

En villaägare anlitade JS Rör AB i Piteå för installation av golvbrunn och pex-rör till dusch och WC samt kapning av golv.

Comfort-företag ska ersätta kund efter badrumsrenovering

Men kunden ansåg att JS Rör överdebiterat henne och anmälde företaget till Allmänna reklamationsnämnden (Arn).

– Jag har hittat billigare priser på internet, förklarade hon och hänvisade till bilder som skulle visa att priserna för material trissats upp med drygt 1 300 kronor.

Enligt villaägaren refererade JS Rör till Comforts priser, men köpte in materialet på Ahlsell. Påståendet om att företaget dragit om rör på grund av ändrade förutsättningar var enligt kunden felaktigt. Istället skulle det handla om en reklamation på utfört arbete.

VVS-firma nekades rotavdrag – Skatteverket fick backa

Kunden hade också synpunkter på arbetstiden och nogsamt klockat VVS-montören.

Enligt henne hade rörmokaren varit på plats mellan klockan 07:40 och 08:30 för att sedan hämta en golvbrunn och därefter återkomma mellan kl. 10:45 och 11:45.

Efter lunch återvände montören och arbetade mellan kl. 13:05 och 14:30.

”Arbetstiden var i verkligheten 5,5 timmar istället för 7 timmar vilket motsvarar omkring 1 000 kronor mindre än de 4 725 kronor som VVS-företaget debiterat inklusive moms”, skrev kunden till nämnden.

Villaägaren krävde att JS Rör skulle återbetala 2 383,80 kronor. Av beloppet avser 1 371,30 kronor material och 1 012,50 kronor arbetstid.

Bristerna var inte fel när badrummet renoverades

Men JS Rör motsatte sig kravet och påpekade att man gick efter Comforts rekommenderade prislista.

– Det är ovanligt att kunden har synpunkter på materialpriser och arbetstid, säger Roger Ström, vd på JS Rör AB, som i övrigt inte vill kommentera Arns beslut.

Den första dagen var JS Rör hos kunden mellan kl. 8:00 – 14:40, med avbrott för lunch och hämtning av material. Inför besöket hade man förberett och plockat ut material.

Efteråt åkte rörmokaren tillbaka till företaget och sorterade tillbaka överblivet material.

Nästa dag drog man om några rör på grund av ändrade förutsättningar. Arbetet tog inte fullt en timme, men med resa till och från debiterade företaget en timme.

Allmänna reklamationsnämnden ansåg att det inte framgick om parterna hade avtalat om ett fast pris för tjänsten. JS Rör hade inte heller lämnat någon prisuppgift innan tjänsten påbörjades.

Men med hänsyn till företagets redovisning av arbetets omfattning ansåg Arn att det debiterade priset framstod som skäligt.

Nämnden avslog därmed villaägarens krav.