Logga in

Hur mycket får jag ta betalt enligt självkonstnadspricipen?

Publicerad
19 feb 2020, 07:00

Företaget tog ett uppdrag utan timpriser. När det blev dags att fakturera uppstod frågan om vilket belopp som är skäligt. Juristen Fredrik Mejhert berättar vad som gäller.

Fråga: För ett tag sedan utförde vi ett arbete åt en fastighetsägare. Det var brådskande, så vi kom överens om att alla arbeten skulle utföras på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen i AB 04

Juristen tipsar om hur du gör när kunden inte betalar fakturan.

Vi håller nu på att sammanställa vår faktura. Eftersom inga timpriser avtalades, så vet vi inte riktigt hur mycket vi får ta betalt. Hur ska vi göra?

Svar: Om ni utför arbeten på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen i AB 04 (6 kap. 9 och 10 §§) ska ni få ersättning för samtliga kostnader för jobbet. Det första ni ska göra är därför att sammanställa alla era faktiska kostnader för entreprenaden. Dessa ska ersättas fullt ut.

Läs mer: Vanligt med missförstånd om ÄTA-arbeten.

Dessutom har ni rätt att göra ett procentuellt påslag – det så kallade entreprenörarvodet – på de kostnaderna. Ni måste avtala om vilken procent som ska gälla för entreprenörarvodet.

Entreprenörarvodet ska omfatta er vinst, och det ska även ersätta era kostnader för räntor och centraladministration.

Enligt självkostnadsprincipen ska alla era kostnader för de arbetstagare som utfört arbetena ersättas fullt ut. Kostnaden för en anställd är dock inte bara lönen, utan även kostnader för åtaganden enligt lag och kollektivavtal. Därför kan anställningskostnader i många fall vara svåra att beräkna och sammanställa.

Ett enkelt sätt att komma runt detta är att avtala om timpriser, vilket vi rekommenderar att ni alltid gör.

Vems är materialet när byggaren går i konkurs? Juristen reder ut.

Installatörsföretagen tagit fram ett hjälpmedel som bland annat klargör hur ni ska ta betalt för era anställningskostnader, KF 19, som kan laddas ner från vår hemsida, installatorsforetagen.se.

Det huvudsakliga syftet med hjälpmedlet är att tydliggöra några av de kostnader som ska ersättas när arbeten utförs på löpande räkning samt att förenkla beräkningen av dem. Dessutom klargör vi i KF 19 vår uppfattning om vad som ska räknas in i kostnader för centraladministration, som endast ersätts genom entreprenörarvodet.

Därför rekommenderar vi att ni laddar ned hjälpmedlet och tillhörande excel-filer från vår hemsida. Där finns all information ni behöver för att kunna ta betalt enligt självkostnadsprincipen. Om något är oklart eller om ni har några frågor i övrigt är det bara att ringa oss på 08-762 75 15. Där kan man alltid få hjälp med entreprenadrättsliga frågor.

Fredrik Mejhert, Entreprenadjurist, Installatörsföretagen

Medlemmar hos Installatörsföretagen har tillgång till entreprenadjuridisk rådgivning, se mer info på www.installatorsforetagen.se.