Logga in

8 nya lagar att ha koll på efter årsskiftet

Publicerad
30 dec 2019, 17:05

IMD. Ny betalningsmodell för rotavdrag. Och ändrad klimatbonus vid bilköp. Vi har listat de viktigaste lagändringarna för installationsbranschen.

Techem installerar värmemätare. Foto: Daniel Pedersen

1. Krav på värmemätning

Individuell mätning av värme och tappvarmvatten i befintlig bebyggelse eller IMD har diskuterats mycket, inte minst i VVS-Forum.

IMD-kravet gäller de flerbostadshus som har sämst energiprestanda. Undantag från kravet kan ges vid renovering och energieffektivisering.

Förordningen trädde i kraft redan den 1 december 2019, men fastighetsägarna har två år på sig att få mätarna på plats och 1 juli 2021 ska det vara klart.

Förespråkare för IMD: Värmemätning är bra för klimatet

”Värmemätning kommer aldrig någonsin att fungera”

2. Elektronisk betalning krävs för rot- och rutavdrag

För att få ta del av rut- och rotavdrag införs ett krav på att utfört arbete betalas elektroniskt. Syftet med kravet är bland annat att minska risken för felaktiga utbetalningar. Kravet gäller när arbetet betalas enligt den så kallade fakturamodellen och arbetet har utförts av en näringsidkare som är godkänd för F-skatt.

Exempel på elektronisk betalning är en betalning med kontokort, inbetalningskort, BankID eller Swish.

3. Investeringsstödet för lagring av solel förlängs

Investeringsstödet för energilagring infördes 2016 och är avsett för lagring av egenproducerad el, i praktiken solel.

Det innebär en förlängning av bidraget som nu kan beviljas under lika lång tid som det statliga stödet till solceller.

Skåpinredning nu inget hinder för klimatbonus

Laddning av elbil. Foto: Getty Images

4. Ändrad klimatbonus vid köp av bil

Klimatbonus ges nu även för bilar som tidigare godkänts, men som efter godkännandet har ändrats och sedan godkänts vid en så kallad registreringsbesiktning. Det kan till exempel avse en elbil där hyllor monteras i efterhand eller en fabriksny bensinbil som konverterats till gasbil.

Gränsvärdet för hur mycket koldioxid en klimatbonusbil får släppa ut ändras från 60 till 70 gram koldioxid per kilometer.

5. Skatten på drivmedel sänks

För att motverka ökade pumppriser på bensin och diesel, sänks energiskatten och koldioxidskatten på dessa drivmedel. Förslagen medför att skatten vid pump, utöver vad som följer av indexeringen med konsumentprisindex, inte höjs 2020.

6. Utökat anställningsskydd

Rätt att jobba kvar till 68 års ålder. Enligt riksdagens beslut ska åldersgränserna höjas till 69 år 2023.

7. Lättare starta privata aktiebolag

Det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag halveras från 50 000 till 25 000 kronor. Ändringen gör aktiebolagsformen mer tillgänglig för den som driver eller vill starta ett företag.

Detta ska främja företagande, särskilt inom tjänstesektorn där många företag har ett lägre kapitalbehov än i andra sektorer.

Mutor. Foto:Getty Images

8. Skärpta sanktioner mot företag

Bestämmelserna om företagsbot utvidgas, dessutom ska företagets finansiella ställning vara avgörande för företagsbotens storlek när det är fråga om ett större företag och brottsligheten är särskilt klandervärd.

Svensk domstol ges utökad behörighet att döma över vissa internationella mutbrott.

Källa: Regeringskansliet

Läs om alla nya lagar och förordningar här.