Logga in

”Er klantige installatör ställde till med merarbete”

Publicerad
21 okt 2019, 06:00

Cirka 100 liter brunt vatten rann ut på golvet efter att installatören borrat hål i varmvattenberedaren. Men Allmänna reklamationsnämnden friar VVS- och byggföretaget.

Makarna i ett radhus i Stockholm köpte en varmvattenberedare inklusive installation av ett VVS- och byggföretag för 13 900 kronor.

Golvbrunnen sattes igen vid badrumsrenoveringen

I priset ingick inte bortforsling av den gamla beredaren, som radhusägarna hade lagt ut till försäljning på Blocket för 1 900 kronor.

Men installatören ansåg sig vara tvungen att borra upp ”den sönderrostade tanken”, något som fick makarna att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN):

”I stället för att öppna dräneringspluggen, så borrade han hål i tanken. Så brunt vatten rann ut på golv i tvättstuga och vardagsrum. Min fru har fått skura upp cirka 100 liter vatten i flera omgångar”, skrev mannen i familjen i sin anmälan till ARN och tillägger:

”Vi avsåg att sälja varmvattenberedaren på begagnatmarknaden. Detta omöjliggjordes på grund av installatörens åverkan.”

”De byter regler som andra byter kalsonger”

Företaget försvarade dock sin installatör:

– Den gamla beredaren var uttjänt och inte möjlig att använda. Den behövde skadas för att överhuvudtaget kunna tömmas. Hade ni haft behov av att behålla denna, så borde ni meddelat montören detta. En trasig beredare, saknar marknadsvärde, svarade VVS- och byggföretaget.

Företaget lämnade makarna 1 699 kronor i kompensation. Beloppet kvittades dock mot kvarvarande betalningar för bortforsling av den gamla beredaren och administration.

Radhusägarna hade också synpunkter på elinstallationen:

”Er installatör visade sig vara totalt okunnig när det gällde inkopplingen av det elektriska. Det föranledde att vi var tvungna att ringa vår elektriker, som såg till att installationer gjordes på ett säkert och fackmannamässigt sätt till en kostnad av 2 200 kronor.”

Det var den kostnaden som makarna begärde ersättning för.

E-butik vägrade ta emot skadad blandare

ARN gick dock på VVS- och byggföretagets sida och avslog radhusägarnas krav.

Nämnden menade att radhusägarna varken hade bevisat att monteringen utförts felaktigt eller att installationsföretaget fått möjlighet att åtgärda felet.

ARN pekade också på att krav på ersättning för eget arbete, i det här fallet skurandet av golv, vare sig kan medges på avtals- eller skadeståndsrättslig grund.