Logga in

”När vi gjort alla installationer skulle vi sätta på vattnet, men det kom inget vatten”

Publicerad
9 sep 2019, 08:00

Vem släppte ner sänkpumpen i hålet och vem ska betala för den nya? Frågan blev en rättslig tvist mellan ett VVS-företag och en brunnsborrningsfirma.

Under hösten 2016 hölls en platsträff vid en fristående villa utanför Uppsala, stämningen var upprörd. Närvarande var byggherren och de två underentreprenörerna – VVS-företaget och brunnsborrningsfirman.

”De sämsta installationer jag sett, farliga för människor och egendom”

VVS-företaget hade utfört arbeten inne i huset på uppdrag av byggherren, men sänkpumpen hade lossnat ur sitt läge och fastnat längst ner i pumphålet i den borrade vattenbrunnen.

Det var brådskande att åtgärda problemet eftersom huset skulle slutbesiktigas innan köparen skulle få tillträde till det. Men det rådde olika meningar om vad som egentligen hänt.

Så här gick det till enlig brunnsborraren:

– En arbetsledare från VVS-företaget ringde mig för att en av deras hantverkare hade lyckats få loss en sänkpump från fästet i ett borrhål, lyft upp den och sedan bara släppt ner pumpen i borrhålet varvid pumpen fastnade.

Enligt brunnsborraren skulle VVS-företaget betala för den nya pumpen och hänvisade till ett brev från byggherren som bland annat innehöll meningen: “Rörmokaren lovade att betala den nya pumpen.”

Tingsrätten: Huvudkranen behöver inte stängas av vid VVS-arbeten

Men VVS-företaget sa att man inte hade något med sänkpumpen att göra och att man bara hade i uppdrag att göra VVS-arbeten inomhus.

– När vi gjort alla installationer skulle vi sätta på vattnet, men det kom inget vatten, säger vd:n på VVS-företaget.

Orsaken var den havererade sänkpumpen.

Brunnsborraren hänvisade till ett muntligt avtal, medan VVS-företaget förnekade att det överhuvudtaget fanns något avtal.

– Det har aldrig träffats något muntligt avtal mellan oss och byggföretaget. Vi har aldrig beställt något arbete eller material från firman, säger VVS-företagets vd.

En ny sänkpump installerades, men slutade fungera efter en kort tid. Felet lokaliserades till en elkabel som gått av. När detta åtgärdats satte pumpen igång igen.

Brunnsborraren skickade en faktura till VVS-företaget på närmare 37 000 kronor för arbete, material och den nya sänkpumpen, men räkningen betalades aldrig. Då stämde brunnsborraren VVS-företaget på beloppet inför Uppsala tingsrätt.

Tingsrätten gick dock på VVS-företagets linje och menade att brunnsborrningsfirman inte kunnat “styrka att något muntligt avtal ingåtts med” VVS-företaget vid platsträffen hösten år 2016.

Golvbrunnen sattes igen vid badrumsrenoveringen

Rätten menade också att det inte fanns något avtal som bevisade att VVS-företaget skulle betala den nya pumpen.

I stället ska brunnsborraren betala VVS-företagets rättegångskostnader på drygt 57 000 kronor.

VVS-Forum har varit i kontakt med brunnsborraren, men han vill inte uttala sig.

Domen är överklagad till Svea hovrätt, men det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva fallet.