Logga in

Sju åtgärder ska rädda VVS-grossisten

Publicerad
26 aug 2019, 07:00

Lönsamheten rasade när konkurrenten rekryterade hela säljstyrkan på filialen. En rekonstruktion ska få bolaget på banan igen och då kan personalstyrkan halveras.

Den 10 juli inleddes en företagsrekonstruktion av VVS-grossisten John Fredrik AB i Göteborg. Bolaget förutsåg då att det skulle drabbas av allvarliga betalningssvårigheter inom en snar framtid.

Fredrik Kihlberg, vd på John Fredrik.– Anledningen till att vi ansökte om rekonstruktion är att ta vi ville ta ansvar och lösa betalningsproblemen innan det var för sent, säger John Fredriks vd Fredrik Kihlberg.

Kenneth Nilsson vid Ackordscentralen Väst har utsetts till rekonstruktör.

2018 omsatte John Fredrik cirka 100 miljoner kronor och samtidigt redovisades en förlust efter finansnetto på 15,4 miljoner kronor. Den sammanlagda förlusten för årets fem första månader var 4,7 miljoner kronor. Över natten förlorade vi ett stort kundunderlag samtidigt som vi stod kvar med alla kostnaderna.

John Fredrik har haft lönsamhetsproblem under många år. 2018 var det sjunde förluståret i rad.

John Fredrik köper grossist i Uddevalla

Lönsamhetsproblemen eskalerade under andra halvåret 2018. John Fredrik la då ner filialen i Uddevalla efter att Dahl rekryterat alla fyra säljare till sin nyöppnade butik i samma stad. Efter det saknades förutsättningar att driva filialen vidare och John Fredrik drabbades av en ekonomisk smäll.

– Över natten förlorade vi ett stort kundunderlag samtidigt som vi stod kvar med alla kostnaderna, konstaterar Fredrik Kihlberg.

John Fredriks verksamhet i Uddevalla omsatte cirka 40 miljoner kronor per år. Hyresavtalet för lokalerna i Uddevalla löper till april 2020 och medför en årlig kostnad på 1,2 miljoner kronor.

Göteborgsinstallatör i konkurs – Omsatte 30 miljoner

Dessutom gick fyra kunder till John Fredrik i konkurs under första halvåret i år. Den samlade kundförlusten beräknas till 1,4 miljoner kronor.

Leverantörsskulderna för John Fredrik uppgår till cirka 8,6 miljoner kronor. Bolaget har också en kortfristig skuld till Capax Fastigheter på 1,6 miljoner kronor och en långfristig skuld till moderbolaget Nipeg Invest på 3,6 miljoner kronor. Skulden till staten är totalt cirka 1,3 miljoner kronor för obetalda skatter och utbetalad lönegaranti. Kundfordringarna uppgår till 6,7 miljoner kronor.

Enligt likviditetsprognosen kan skulderna betalas i november i år. Det utesluts dock inte att det krävs en ackordsuppgörelse med fordringsägarna för en lyckad rekonstruktion.

John Fredrik har fortfarande en organisation som är anpassad till 2017 års omsättning på 160 miljoner kronor, trots att den minskat kraftigt sedan dess.

Vi har tagit fram en riktigt bra plan och kör nu efter den.

Att anpassa kostymen till den nuvarande omsättningen är viktiga delar i den åtgärdsplan som tagits fram för rekonstruktionen.

Planen har sju huvudmoment:

  1. Minskning av personalstyrkan.
  2. Omförhandling av hyreskontraktet för lokalerna på Hisingen efter att ha minskat ytan för kontor och lager med 3 800 kvadratmeter. 
  3. Översyn av kostnaderna för leasade fordon.
  4. Kraftigt minskade transportkostnader genom förändringar av transporter med egna lastbilar samt nytt ramavtal för leveranser med speditör.
  5. Ökad specialisering på lönsamma produktsegment som rör, porslin och blandare.
  6. Fortsätta leverera produkter till befintliga kunder, utöka butiksförsäljningen samt förbereda offerter till nya kunder för att öka försäljningen,
  7. Fortsatt satsning på e-handel och digital orderstrategi.

– Vi har tagit fram en riktigt bra plan och kör nu efter den. Vi har påbörjat arbetet med alla åtgärderna, men ingenting är avslutat ännu, säger Fredrik Kihlberg.

Grisbondens recept för en lyckad rekonstruktion av rörföretaget

Utflyttningen ur lokalerna på Hisingen pågår.

– Vi tar oss ut ur ungefär en tredjedel av byggnadsytan till att börja med, men vi fortsätter arbetet med att minska lokalytorna så mycket som möjligt, säger Fredrik Kihlberg.

John Fredrik har också lagt ett varsel om personalneddragningar. Förslaget är att 10,5 tjänster av dagens 22 försvinner, men förhandlingarna med berörda fack är ännu inte avslutade.

John Fredriks negativa resultat har förbättrats under första halvåret 2019 trots den minskade omsättningen. Prognosen för årets omsättning är 75 miljoner kronor och med ett positivt resultat på rullande tolv månader om de föreslagna åtgärderna kan genomföras framgångsrikt.

Västsvensk VVS-grossist i konkurs – 40 år i branschen

Bruttovinstmarginalen på produkterna bedöms som god, cirka 17 procent med hänsyn till uppskattade bonusar. Det bekräftar bilden att den bristande lönsamheten är förknippad med höga fasta kostnader.

Under det senaste året har John Fredrik slutit ett ramavtal med Hornbach och fått order på att leverera VVS-produkter till samtliga svenska varuhus. Ramavtalet innebär potentiella order under två år med ett totalt ordervärde på cirka 40 miljoner kronor per år.

Hornbach har i dag sex svenska varuhus och ett sjunde öppnas i september i Kristianstad.

– Avtalet med Hornbach har potential och vi har ett väldigt bra samarbete. Målsättningen är dock att även jobba vidare med våra små och medelstora kunder, som vi har haft ett långt samarbete med, säger Fredrik Kihlberg.

Nya försäljningssiffror från Rörgrossistföreningen: Därför går Göteborgsmarknaden bäst

Vårt mål är att komma ur rekonstruktionen så fort som möjligt, men det får ta den tid det behöver för att det ska vara löst på ett bra sätt och att företaget är bärkraftigt.

Marknaden för VVS-produkter väntas ha en stark tillväxt i Västra Götalandsregionen under många år framöver, cirka 6 procent årligen. Förklaringar till de goda utsikterna är byggandet av Västlänken och stadsutvecklingsprojektet Älvstaden i Göteborg samt en snabb befolkningstillväxt. 

Nya siffror från Rörgrossistföreningen: Därför går Göteborgsmarknaden bäst

Rekonstruktionen för John Fredrik pågår till den 10 oktober, men tiden kan behöva förlängas.

– Vårt mål är att komma ur rekonstruktionen så fort som möjligt, men det får ta den tid det behöver för det ska vara löst på ett bra sätt och att företaget är bärkraftigt, säger Fredrik Kihlberg.

Fredrik Kihlberg blev vd för John Fredrik i slutet av mars. Tidigare har han arbetat inom hotellbranschen, i huvudsak internationellt, för både stora kedjor och mindre privata aktörer. De senaste åren har han arbetat för Bounce Scandinavia med att öppna trampolinparker i Sverige.

– Sedan blev jag rekryterad till John Fredrik via gemensamma kontakter. Jag hade egentligen tänkt att ta en lång semester, men det fanns inte tid för att vänta med det här.

Han har ingen erfarenhet av rekonstruktioner tidigare i sitt yrkesliv.

– Men att genomföra omstruktureringar är inget nytt så det känner jag mig bekväm med.