Logga in

Tunga avhopp från Comfort

Publicerad
16 maj 2019, 09:11

VVS-kedjan Comfort tappar två av de största medlemmarna. Vi frågade vd Göran Swedérus vad det betyder för kedjan och för branschen.

Climat 80 och Kungälvs Rörläggeri lämnar Comfortkedjan, skriver Installationssiffror.se.

Comforts vd Göran Swedérus beskriver dock båda avhoppen som en naturlig process.

Kungälvs Rörläggeri lämnar efter ett beslut den nya ägaren, finska Are vilka köpte Kungälvs Rörläggeri som ett första steg för att etablera sig på den svenska marknaden.

– Are är Finlands största installatör och vill naturligtvis gå vidare på den svenska marknaden under Are-flagg, säger Göran Swedérus till VVS-Forum.

”Köpet av Kungälvs Rörläggeri är början på det som kan bli den fjärde största installationskoncernen i Sverige”

Orsaken till att Climat 80 lämnar Comfort är främst att VS står för en liten del av den totala verksamheten, uppger han.

Climat 80 omsätter totalt cirka 600 miljoner kronor, men VS svarar bara för bara knappt en fjärdedel.

– Tyngdpunkten i Climat 80 ligger på andra discipliner, där Comfort inte tillför medlemsnytta. Då blir det en obalans att ingå i en kedja inom VS, säger Göran Swedérus.

Comfortmedlemmarna GK Rör, Infjärdens Värme och Aderbys Rör omsätter alla mer än Climat 80 inom VS-området, påpekar han.

– Vi har blivit så stora och breddat vår verksamhet och vi har alla funktioner själva, säger Climat 80:s vd Thomas Sjöberg till Installationssiffror.se och exemplifierar med inköpsfunktioner och ledningssystem.

Aquadus lämnar Comfort när Instalco tar över

Kungälvs Rörläggeris och Climat 80:s omsättning inom VS, motsvarar knappt 10 procent av Comfortmedlemmarnas totala omsättning på cirka 6 miljarder kronor, uppger Göran Swedérus.

Både Climat 80 och Kungälvs Rörläggeri lämnar Comfortkedjan vid årsskiftet 2019/2020.

Vad innebär avhoppen för Comfort?

– Kortsiktigt kan det bli ett hack för våra inköpsvolymer, men samtidigt får vi in andra bolag, som genererar nya volymer. Vi är inte speciellt oroliga. Vi har en prospectlista och för diskussioner med ett antal bolag. Intresset från fristående bolag är stort för att bli medlem i Comfortkedjan, säger Göran Swedérus.

Hur påverkas leverantörsavtalen av avhoppen?

– Jag tror inte att det har någon påverkan överhuvudtaget. Vi är så pass stora ändå och fyller som sagt på i den andra änden igen med nya medlemmar.

Är det fler medlemmar som ska lämna kedjan?

– Nej, det har vi ingen uppgift om i dag.

Oscar Hanson VVS går ur Comfort efter oenighet om strategin

Comfort har i dag 88 medlemsföretag som finns på 158 orter runtom i Sverige.

Det senaste tillskottet till kedjan är familjeföretaget Simonsson Rör i Lima norr om Malung. Företaget, som blev associerad medlem i april, har elva anställda och omsätter cirka 20 miljoner kronor.

När Bad & Värme-kedjans grundare, framlidne Torbjörn Chemnitz, gick i pension 2008 såg han att konkurrensen från byggvaruhusen på sikt skulle bli för tuff för de två VVS-kedjorna.

– Jag tror att inom en relativt snar framtid måste vi slå ihop VVS-kedjorna för att klara konkurrensen, det finns inte plats för dagens två kedjor om det ska bli någon ekonomi i det hela, sa han då i en intervju med VVS-Forum.

Hur ser du i dag på det Torbjörn Chemnitz sa för elva år sedan?

– Han pratade om konsumentmarknaden. 85 procent av Comforts marknad är i dag entreprenad och service. Jag stänger aldrig några dörrar, men det är inte första punkten på min agenda att kontakta Stefan Berglund på Bad & Värme för ett eventuellt samgående, säger Göran Swedérus.

”Konkurrensen från byggvaruhus och näthandlare är bred och stark.”

I stället för ett samgående handlar det för kedjorna om att vässa sitt tjänsteutbud, anser han.

– Jag ser snarare en utveckling där vi kan serva konsumentmarknaden på ett tydligare sätt via e-handel och våra butiker. Utvecklingen kommer mer att handla om tjänstesidan, exempelvis på 24/7-service. Vår affär framåt handlar mer om att addera tjänster än att vi ska konkurrera om priserna med byggvaruhusen. Att koppla tjänsten till produkten är vår väg framåt och det är där vi kommer att utveckla oss ännu mer.