Logga in

Lysdioder ger rent vatten i duschen

Publicerad
27 maj 2019, 08:12

Hög temperatur är den mest använda metoden att undvika legionella i varmvatteninstallationer. Men ibland är det inte tillräckligt.

Nu har FM Mattsson Mora Group utvecklat duschpaneler med inbyggd hygienspolning tillsammans med Watersprint – företaget som tillverkar mycket uppmärksammade reningsenheter med UV-ljus alstrad med LED-teknik.

Det var drygt ett år sedan FM Mattsson Mora Group började samarbetet med Watersprint. Resultatet är en duschpanel där vattnet behandlas med UV-ljus och blir kvitt bakterier, bland annat legionella.

Tekniken finns sedan en tid installerad i ett offentligt badhus i Malmö. Utvärderingar har visat att det är en effektiv metod att förhindra och eliminera legionella. Kanske också den bästa. En studie har gjorts av Lunds Universitet där tre olika typer av legionellaprevention testades.

De är bäst i landet på att hushålla med vatten

Studien är ännu inte publicerad men enligt FM Mattsson visade resultatet att FM Mattssons hygienspolning tillsammans med Watersprints reningsteknik gav bättre resultatet än den traditionella hetvattenspolningen.

Frank Rälg– Malmö Stad fick ett mycket bättre värde på sina legionellaprover än vad de har haft tidigare. Duschpanelerna eliminerade effektivt legionellabakterierna innan de nådde duschhuvudet – och således blev varje duschtillfälle tryggt och säkert. Även om de cirka 60 olika typerna av legionellabakterier är duschpanelens huvudsakliga fokus, håller den även alla andra bakterier i schack, säger Frank Rälg, affärsutvecklare på FM Mattsson Mora Group.

I och med att reningen och spolningen sker automatiskt i duschpanelerna, minskar även arbetsinsatsen för den tekniska personal som ansvarar för skötsel och underhåll på anläggningarna, uppger FM Mattsson.

”Världens rörmokare har en viktig roll”

Fakta/Watersprint

UV-ljuset som Watersprint använder för vattendesinfektion har våglängden 255–350 nanometer (nm), alltså ett område strax under synligt ljus (400–700 nm). Det är flera mekanismer som tar kål på de sjukdomsframkallande mikroorganismerna i vattnet.

Ljusets fotoner absorberas till viktiga delar i cellerna, som cellväggen eller proteiner i de semipermeabla membranen. Vibrations- och rotationsenergin från UV-ljuset bidrar till att förstöra cellens uppbyggnad.

Fotoner absorberas också i organismernas nukelinsyror, både i RNA och i DNA. Vibrations- och rotationsenergin från UV-ljuset bidrar till att förstöra kedjorna och omöjliggöra för replikasenzym att kunna sätta samman delarna igen.

Tekniken bygger på utvecklingen av effektiva blå lysdioder som gav forskarna Isamu Akasaki, Hiroshi Amano och Shuji Nakamura Nobelpris i fysik 2014.