Logga in

Tingsrätten: ”Golvvärme innebär inte att alla golv hela tiden är varma”

Publicerad
8 apr 2019, 08:00

Det 70-åriga paret fick ett annat golvvärmesystem än de beställt och klagade över kalla rum med fläckvis värme. Inga konstigheter, tyckte rätten.

Är det normalt att vattenburen golvvärme ger fläckvis värme?

Och ska bygg- och VVS-företag på egen hand kunna byta ut fabrikatet på golvvärmessystemet utan att fråga kunden?

Bakläxa för installation av golvvärme

Ja, det tycker Eksjö Tingsrätt som ger huvudentreprenören, byggföretaget Pelle Bäck Bygg AB i Tranås, rätt.

Byggföretaget lät underentreprenören byta ut ett golvvärmesystem utan kundernas kännedom.

Till saken hör att maken, en av kunderna, arbetat som inredningsarkitekt och gjorde en första skiss till ett hus från småhusföretaget Lövsta Trähus AB.

En av de viktigaste sakerna för paret nu när de skulle bygga nytt hus var att få en jämn golvvärme, eftersom de tidigare bott i ett hus med kalla golv.

Ett entreprenadkontrakt skrevs mellan paret och Pelle Bäck Bygg AB.

Teknikkonsultföretaget Grontmij anlitades för att projektera den vattenburna golvvärmen.

Sålde hus med golvvärmefel

För golvvärmedelen av entreprenaden anlitades VVS-företaget Kents Rör, som i sin tur vände sig till golvvärmeföretaget Thermotech.

Saken var bara att det var ett annat fabrikat på golvvärmesystemet, Uponor, i Grontmijs projektering.

Allt framgick av de ritningar som fanns med bland övriga bygghandlingar vid start- och byggmöten.

Och det var först vid slutbesiktningen som makarna fick reda på att det var en Thermotech-anläggning som installerats, något som de menade var orsaken till de problem de haft med golvvärmen, däribland fläckvis värme och fläckvis kyla.

Men huvudentreprenören håller inte med om att golvvärmesystemets fabrikat skulle ha någon betydelse.

– Vi har färdigställt projektet och det har godkänts vid slutbesiktning och då ska betalning ske, konstaterade Per-Åke Bäck, ägare till Pelle Bäck Bygg AB i rätten.

Däremot är alla överens om att rör med för liten dimension till matarledningarna använts. För att försöka komma till rätta med problemet byttes en cirkulationspump ut mot en kraftfullare.

Golvvärmen frös sönder

Dessutom gjordes ett antal andra åtgärder, däribland installerade fler termostater, för att komma till rätta med problemen.

Men makarna menar att problemen kvarstod med funktionen hos golvvärmeanläggningen i huset och vägrade att betala räkningen på 370 000 kronor till Pelle Bäck Bygg AB, som då stämde paret.

– Det är 7 grader på WC, kallt i hallen och fläckvis värme. Det är kallt i luften och kallt att se på tv. Det känns som en mardröm, säger makan till tingsrätten.

Men Eksjö tingsrätt går på byggföretagets linje och dömer paret till att totalt betala omkring 850 000 kronor (förutom räkningen på 370 000 kronor även närmare 480 000 kronor i rättegångskostnader).

Det nya huset var fullt med fel

Huvudentreprenören Pelle Bäck Bygg AB ska å sin sida betala 55 000 kronor till paret för diverse småfel.

Fredrik Mejhert, entreprenadjurist, Installatörsföretagen.

Fredrik Mejhert, entreprenadjurist på Installationsföretagen, förklarar:

– Den centrala frågan är om Grontmij-ritningen med golvvärme av fabrikatet Uponor ska gälla eller ej. Bolaget säger nej, medan paret säger ja. Tingsrätten resonerar så här: Enligt avtalet ska Grontmij-ritningen gälla, men sen går man vidare och tittar på vad paret faktiskt har fått, ett golvvärmesystem från Thermotech, som rätten bedömer som likvärdigt. Paret har fått det de efterfrågat, fast av ett annat fabrikat, menar rätten.

– Tingsrättens slutsats är att paret inte har fått den golvvärmen de tänkte sig, men de har fått en golvvärme som ska fungera precis lika bra, förtydligar han.

Parets klagomål om att golvvärmen inte fungerar som den ska vinner således inget gehör hos tingsrätten som resonerar så här:

”En förklaring till makarnas uppfattning kan alltså finnas i deras tro att ett golvvärmeystem utfört enligt Grontmij-ritningen skulle ge dem ständigt varma golv. Som framgår av beskrivningen ovan om golvvärmesystem ren allmänt, innebär ett golvvärmesystem inte att alla golv hela tiden är varma.”

Domen har överklagats till Göta hovrätt.