Logga in

Hovrätten slår fast: Boverkets byggregler räcker inte

Publicerad
23 jan 2019, 07:46

O-ringen gled ur sitt spår och fick den vägghängda WC:n att läcka. VVS-företaget hävdar att det inte omfattas branschregler som Säker Vatten. Men hovrätten går nu på motpartens linje.

En 60-årig villaägare i Umeå anlitar 2009 – 2010 två olika entreprenörer – en byggfirma och VVS-företaget Magnus Johansson Rör AB – för att renovera ett badrum en trappa upp i huset.

Vägghängd WC orsakade fuktskador

Bland annat ska en vägghängd toalettstol monteras in. 

I november 2014 upptäcker villaägaren att vatten tränger fram i hallen och i garderoben under badrummet.

Han ser då också att det finns fuktskador i paneltak och att keramikplattor släppt i duschväggen närmast den vägghängda toaletten.  

Skadorna anmäls till Länsförsäkringar Västerbotten, som ersätter 60-åringen med cirka 340 000 kronor.  

Juridiskt inträder därefter Länsförsäkringar i villaägarens ställe och stämmer Magnus Johansson Rör AB inför Umeå tingsrätt hösten 2017.  

Det nya huset var fullt med fel

Länsförsäkringar hävdar att tjänsten inte har utförts fackmässigt eftersom Magnus Johansson Rör AB dels dragit den så kallade o-ringen ur spår vid monteringen av toalettstolen, dels placerat rören för nära eller en bit in i väggen.  

Men VVS-företaget nekar till att man ska ha brustit i fackmässighet och pekar på att det ursprungliga badrummet hade fel och brister, som exempelvis bakfall. 

Magnus Johansson Rör AB framför också att man följt gällande byggregler och att VVS-arbetena därmed är fackmässigt utförda.  

Vilka regler är det då som gäller för att avgöra vad som är fackmässigt utfört?  

Länsförsäkringar hävdar att även anvisningar i Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, GVK:s branschregler för tätskikt i våtrum och Säker Vattens branschregler gäller.

Tingsrätten anser att Boverkets byggregler (BBR) varit bindande för Magnus Johansson Rör AB i det här fallet, men att Säker Vattens och Golvbranschens Våtrumskontrolls, (GVK:s) branschregler inte kan användas eftersom företaget saknar sådana avtal.  

Därför slutade badrumsrenoveringen i rätten

Men Magnus Johansson Rör AB förlorar i tingsrätten eftersom installationen av den vägghängda toaletten måste betecknas som ett ”icke fackmässigt utfört arbete helt oavsett branschpraxis”. 

VVS-företaget överklagar till Hovrätten för övre Norrland. Hovrätten går i princip på tingsrättens linje, men hävdar att branschreglerna kan utgöra en förutsättning för att BBR ska kunna uppfyllas.

I det här fallet strider rördragningarna mot anvisningarna i GVK:s, Byggkeramikrådets och Säker Vattens branschregler. 

Hotfull hantverkare gjorde allvarliga fel vid badrumsrenovering

”Med hänsyn till att anvisningarna i branschreglerna strider rördragningarna också indirekt mot BBR. Enligt hovrättens mening innebär detta att även arbetet med rördragningarna får betecknas som ett icke fackmässigt utfört arbete.” 

Hovrätten beslutar att Magnus Johansson Rör AB ska betala 189 000 kronor till Länsförsäkringar samt rättegångskostnader på totalt drygt 100 000 kronor. 

Domen är överklagad till Högsta domstolen, där det dock krävs prövningstillstånd.