Logga in

De fann vägen till nya affärer

Publicerad
3 dec 2018, 10:42

Noggrann sortering av byggavfallet, minimerat resande och installation av solceller. För Mörbylånga VVS i Stora Frö på Öland är miljö­tänket inte bara en samvetsfråga utan också en väg till goda affärer.

Öland är en naturskön ö som lockar tiotusentals besökare varje sommar. Men det är också en känslig ö med den speciella öländska naturen och det utsatta läget mellan Kalmarsund och övriga Östersjön.

Med sin längd på 14 mil från norr till söder och endast en och en halv mil på bredden erbjuder ön också speciella utmaningar för byggarna.

För Ola och Mia Malmquist ledde det till att deras företagsbygge ända sedan starten präglats av ett starkt miljöengagemang.

– I vårt företag pratar vi mycket om hoten mot klimat och miljö och om vad vi kan göra för att möta dem, i stort och smått. Vi pratar om materialval och om hur vi kan fasa ut miljö­skadliga kemikalier och vi lämnar så mycket som möjligt till återvinning, berättar Ola Malmquist.

Mia Malmquist valde bort den egna frisörsalongen för att arbeta med maken Ola i Mörbylånga VVS istället. Foto: Lars-Göran HedinPå gården utanför kontoret står elva containrar för olika typer av restprodukter. Med jämna mellanrum hålls då och då genom­gångar med hela personalen om hur saker ska sorteras och om vikten att ta med sig allt från ett avslutat jobb.

– Att måna om miljön handlar inte bara om de stora klimatfrågorna utan också om mer vardagliga ting som att lämna rena och snygga arbetsplatser efter sig, påpekar Mia Malmquist.

Hon är företagets ekonomichef men också ansvarig för personal- och kvalitetsfrågor. Hon menar att det här med att inte lämna några andra spår än ett väl utfört arbete efter sig hos kunden är starkt bidragande till att höja rörmokarens status.

– Det handlar om att känna yrkesstolthet och att kunna sträcka på sig när man säger hej då till kunden, inflikar Ola Malmquist.

En annan sida av miljöarbetet på Mörbylånga VVS handlar om att planera det dagliga jobbet så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt, samtidigt som kostnaderna hålls nere och arbetstiden så effektivt utnyttjad som möjligt.

Företaget har verksamhet från Borgholm i norr till Långe Jan på Ölands södra udde – och gör också en hel del jobb i Kalmar och Nybro.

– Så det blir långa bilresor, i bland inte bara till ett utan till flera uppdrag, förklarar Ola Malmquist.

För att slippa fara fram och tillbaka till firman för att hämta delar eller verktyg uppmuntras alla montörer att planera sina dagar noga, lasta bilarna med verktyg och material för alla de kundbesök som är planerade under dagen och planera körningen på effektivast möjliga vis.

– Att lägga tids- och avståndsmässigt optimala rutter för våra körningar är en viktig del av vårt miljöstrategiska tänkande. Här hjälps vi åt, vi på kontoret och montörerna därute, framhåller Mia Malmquist.

Att all orderhantering sker digitalt med utgångspunkt från montörernas surfplattor eller smarta telefoner ger förstås också miljöfördelar.

Sedan några år har Mörbylånga VVS sin bas i den lilla byn Stora Frö någon mil norr om Mörbylånga. Här köpte Ola och Mia Malmquist för några år sedan en gård, styckade av och sålde jordbruksmarken och byggde om en del ekonomibyggnader för att inhysa företagets kontor och lager.

De blåste ur ett gammalt kostall och inredde det till ett kontor med fikarum på övervåningen och lager nere. Samtidigt installerades bergvärme och värmeåtervinning i ventilationen.

Senare har det tillkommit solceller, både på det gamla stallet och en intilliggande byggnad. De används delvis till att ladda företagets första två elbilar – en ren elbil och en hybrid.

– De långa köravstånden och bristen på laddningsstolpar innebär att en helt eldriven bilpark ännu inte är möjlig, förklarar Ola som dock ivrigt väntar på den dag då en sådan lösning blir genomförbar.

Dennis Arvidsson är en av  företagets nio VVS-montörer. Foto: Lars-Göran HedinMörbylånga VVS har tolv anställda. Tre är tjänstemän, Ola, Mia och arbetsledaren Magnus Wallin. Nio montörer håller kunderna på Öland och i Kalmartrakten nöjda. När det behövs hyr företaget också in montörer från andra VVS-företag i regionen.

– Vi har vuxit sedan vi tog över företaget och hade kanske kunnat växa ännu mer, men vi har medvetet valt en trygg expansion i lagom takt. Det viktigaste har varit att göra jobb där vi vet att vi kan leverera den kvalitet som kunden vill ha, och på utsatt tid, förklarar Ola Malmquist.

Mörbylånga kommun – och särskilt då Färjestaden i norr – är ett inflyttningsområde med stor inflyttning.

– Färjestaden växer så det knakar. Vi har väl installerat i så där ett 50-tal nybyggda villor på senare år och har flera lägenhetsprojekt bakom oss, fler igång och ännu fler som väntar framöver.

Enskilda avlopp samt konvertering av äldre mangårdsbyggnader med direktverkande elvärme till vattenburna system ger också många uppdrag, liksom utbyten av värmepumpar, badrumsrenoveringar och vattenreningssystem.

En ny nisch, lite ovanlig för ett VVS-företag, är installation av solceller, som företaget gör i samarbete med auktoriserade elinstallatörer.

– Det har blivit allt vanligare att folk som vill ha en ny och effektivare värmepump också vill kombinera med solceller.

Ola Malmquist har noterat att önskemålet att bli självförsörjande på el, eller att i så hög grad som möjligt göra sig oberoende av elnätet, är något som sprider sig alltmer.

– Och så är det många som räknar med att huset eller fastigheten kommer att öka i värde med de här installationerna på plats, tillägger han.

För fyra år sedan gick Mörbylånga VVS med i Comfortkedjan, som andra VVS-företag på Öland. Ola Malmquist är en varm förespråkare för det här samarbetet och sitter numera i Comforts styrelse.

– Comfort har hjälpt oss att ytterligare höja nivån på kompetensen i företaget, inte minst när det gäller hur vi leder det. Vi har givetvis infört CLS, Comforts ledningssystem och just nu jobbar vi med att få vår verksamhet ISO-certifierad.

Att Comfort-namnet höjer företagets status gentemot kunderna är också ett plus.

– Det är lätt att bli hemmablind. Att vi efter några år gick med i Comfort innebar att det kom andra och ställde krav på hur vi sköter vårt företag. Och det har vi inte mått illa av, säger Ola Malmquist.

Det har gått bra för Mörbylånga VVS de senaste åren. Och 2019 ser ut att bli ännu ett bra år – beläggningen med jobb är god och optimismen är utbredd i hela företaget.

– När lågkonjunkturen kommer står vi väl rustade att möta den, avslutar Ola Malmquist.

Företagets miljöengagemang handlar om allt från elbilar till att välja bort skadliga material och farliga kemikalier. Foto: Lars-Göran Hedin

Fakta/Mörbylånga VVS AB

> Startades på 30-talet, blev aktie­bolag med nuvarande namn 1995.
> Ägs av Ola och Mia Malmquist.
> Har kontor utanför Mörbylånga på södra Öland.
> Omsatte 20 miljoner kronor 2017.
> Antalet anställda, då som nu, var 12.
> Vinstmarginalen samma år var 14,2 procent.