Logga in

Därför avbröts rekonstruktionen av Värmecenter VVS & Kyla

Publicerad
24 okt 2018, 13:17

Rekonstruktionen misslyckades och Örebro drabbades av den tredje stora VVS-konkursen på 1,5 månad.

Värmecenter VVS & Kyla i Karlskoga AB försattes i konkurs vid Örebro tingsrätt den 18 oktober.

En rekonstruktion av bolaget inleddes i juli. Den 4 oktober ansökte Värmecenter om att rekonstruktionen skulle få fortsätta ytterligare tre månader.

Bolaget hänvisade till att rekonstruktionen dittills fortlöpt enligt planen och att det fanns goda förutsättningar för att syftet med den skulle uppnås.

Läs mer: Stänger butik för att överleva

Värmecenter hade under rekonstruktionens första period bland annat stängt butiken och kontoret i Karlskoga. Verksamheten bedrevs därefter enbart från butiken och kontoret i Örebro.

Om rekonstruktionen förlängdes skulle en omorganisation göras som innebar fler personalminskningar. Verksamheten skulle också ändra inriktning och fokusera på servicearbeten, värmepumpinstallationer samt mindre och medelstora entreprenader i Örebroområdet.

Värmecenter hade en stor pågående entreprenad i Tyresö söder om Stockholm. Entreprenaden hade varit problemfylld och såg ut att bli ett förlustprojekt för bolaget. Genom den ändrade inriktningen skulle Värmecenter undvika att utsätta sig för något liknande igen.

Värmecenter konstaterade samtidigt att man tidigare haft för stort fokus på att öka omsättningen på bekostnad av lönsamheten. 

Enligt Värmecenter var orderingången god framöver och förväntade sig att det skulle leda till lönsamhet.

Läs mer: Skatteverket begärde VVS-bolag i konkurs

Skatteverket trodde dock inte att rekonstruktionen skulle lyckas och motsatte sig en förlängning, i ett yttrande den 11 oktober.

Statens fordran på Värmecenter var då cirka 1,8 miljoner kronor, varav 830 000 för utbetald lönegaranti och 950 000 för skatter och avgifter. Företagets övriga oprioriterade skulder till leverantörer uppgick till 3,8 miljoner kronor.

För att bevilja en förlängning av en rekonstruktion krävs en precisering av vilka åtgärder som återstår och när de preliminärt ska genomföras, framhöll Skatteverket. 

Skatteverket konstaterade att Värmecenter gått med förlust de två senaste verksamhetsåren. 2016 var förlusten efter finansnetto cirka 2,2 miljoner kronor med en omsättning på 23 miljoner kronor. Förlusten förra året var 1,5 miljoner kronor och omsättningen var då 29 miljoner kronor. 

Bolagets kapital var vid utgången av 2016 förbrukat med 2,1 miljoner kronor och vid utgången av 2017 med 3,6 miljoner kronor, påpekade Skatteverket.

Av årsredovisningen för 2017 framgick även att bolagets revisor avstyrkt att resultat- och balansräkningen fastställdes. 

Enligt Skatteverket saknades underlag som visade att genomförda besparingar var tillräckliga för att Värmecenter ska komma till rätta med lönsamhetsproblemen. Bolaget hade heller inte kunnat redogöra för hur det egna kapitalet skulle återställas. 

Läs mer: Installatörskonkurs när byggjätten drog sig ur

Örebro tingsrätt gick på Skatteverkets linje och beslutade den 17 oktober att rekonstruktionen skulle upphöra.

Särskilda skäl krävs för att rekonstruktionen ska få fortsätta efter den inledande tremånadersperioden, konstaterade tingsrätten. 

Viktigt är också borgenärernas uppfattning om möjligheten att rekonstruktionen ska lyckas. Om de viktigaste borgenärerna har invändningar saknas normalt förutsättningar för att bifalla en ansökan om förlängning av rekonstruktionen. 

Tingsrätten pekade på att Värmecenter vidtagit en del kostnadsbesparande åtgärder som ännu inte gett resultat. Verksamheten gick fortfarande med förlust. 

Det var osäkert om de genomförda åtgärderna var tillräckliga för att komma till rätta med lönsamhetsproblemen, att återställa det egna kapitalet och finansiera ett eventuellt ackord. Till det kom att den större pågående entreprenaden troligen skulle gå med förlust och att Skatteverket motsatt sig en fortsatt rekonstruktion.

Dagen efter tingsrättens beslut om att rekonstruktionen inte skulle förlängas begärde Värmecenter sig själva i konkurs.

Clas Rosdahl vid Advokatfirman Lindahl i Örebro har utsetts till konkursförvaltare.

Läs mer: Stor konkurs i Örebro

Det var den tredje stora VVS-konkursen i Örebro sedan den 11 september då Rödjemyr Teknik Driftservice drabbades. Tio dagar senare gick även Energy Flow LVV och dotterbolaget ÖBL Ventilation i konkurs.