Logga in

Referensverket förnyas

Publicerad
4 jul 2018, 10:38

Nu finns remiss på nästa version AMA. Stora ändringar föreslås för dokumentationen.

AMA VVS & Kyla med tillhörande råd och anvisningar (RA) kommer i ny version våren 2019. Nu finns en remiss och branschen uppmanas synpunkter.

I remissen finns förslag på ändringar inom bland annat följande områden:

  • Kapitel Y med koder och rubriker för märkning och skyltning, kontroll och injustering samt teknisk dokumentation har fått en ny kodstruktur som är gemensam för alla AMA:s fackområden. Kapitlet har även fått en genomgripande översyn med synsättet att beställaren i klartext ska föreskriva de dokument som entreprenören ska lämna över. Syftet är att det ska bli lättare för beställaren att formulera samordnade krav, exempelvis i generalentreprenader, och att det samtidigt ska bli enklare för entreprenören att leverera enligt beställarens krav. All dokumentation ska dessutom tillhandahållas digitalt.
  • Koder och rubriker som rör kylinstallationer är grundligt uppdaterade med tydligare såväl kravtexter som råd- och anvisningstexter.
  • Ökad samsyn med branschdokumentet Säker Vatteninstallation.
  • Nya koder och rubriker införda för bland annat luftrenare med ozon, renovering av ventilationskanaler och undertrycksavgasare.
  • Uppdaterade hänvisningar till standarder och övriga referensdokument.
  • Titeln ändras från AMA VVS & Kyl till AMA VVS & Kyla.

Fram till 15 september går det att svara på remissen. Remissdokument, svarsdokument och övrig information finns hos Svensk Byggtjänst.