Logga in

Stambytet där det mesta gick snett

Publicerad
7 jun 2018, 10:44

Tio stammar visade sig vara tretton, asbest fanns i rörisoleringen och det var problem med arbetsledningen. Tvisten kring stambytet fick avgöras i tingsrätten.

Målet handlade om ett stambyte i ett flerbostadshus byggt 1914 med ett 40-tal lägenheter på Kungsholmen i Stockholm.

Bostadsrättsföreningen (brf) Vapensmeden 14 som äger fastigheten ingick våren 2015 ett entreprenadavtal om stambyte med entreprenören Erlandsson Bygg i Stockholm AB, med ett ordervärde på närmare 11,8 miljoner kronor.

Bostadsrättsföreningen hade från början fem olika entreprenörer att välja mellan och valde Erlandsson Bygg för att de skulle bli klara först. Men så blev det inte.

– Det här stambytet har varit en fruktansvärt jobbig resa för alla i bostadsrättsföreningen. Det är svårt att säga exakt var det gick fel. Mycket av problemen handlar om en oerfaren arbetsledning hos entreprenören, menar Anders Karlsson, ordförande i Brf Vapensmeden 14.

– Lärdomen är att det kan hända mycket vid stambyten, konstaterar han.

VVS-Forum har sökt Erik Åredal, vd på Erlandsson Bygg AB i Stockholm, för en kommentar. Han svarar via SMS: ”Har inga kommentarer.”

Enligt avtalet skulle Erlandsson bland annat utföra följande arbete.

  • Renovera samtliga våtrum och WC.
  • Byta ut vatten- och avloppsinstallationer i samtliga kök och pentryn.
  • Byta ut och komplettera el-, vatten-, och avloppsinstallationer.

Men Erlandsson ansåg att man inte fått fullt betalt för arbetet eftersom företaget drabbats av störningar och stämde bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen menade å sin sida att man inte var skyldig entreprenören något, tvärtom så ansåg man att föreningens motfordran översteg ordervärdet.

Totalt krävde Erlandsson att bostadsrättsföreningen skulle betala närmare 5,8 miljoner kronor plus ränta.

Erlandsson ansåg att man hade rätt att förlita sig på att ritningarna var korrekta, medan bostadsrättsföreningen menade att ritningarna var ”orienterande” och att man informerat Erlandsson om att underlagen var bristfälliga.

En annan tvist är kring antalet stammar i fastigheten. I stamschemat anges antal stammar till tio. I verkligheten uppgick antalet stammar till tretton stycken, påpekade Erlandsson som menade att detta inneburit en merkostnad.

Stockholms tingsrätt går helt på bostadsrättsföreningens linje och Erlandsson Bygg AB ska betala drygt 2,5 miljoner kronor för föreningens rättegångskostnader.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft och kan överklagas till Svea hovrätt senast den 20 juni 2018.