Logga in

Servicelucka stoppade stambytet

Publicerad
13 jun 2018, 12:15

Med hjälp av Säker Vattens branschregler stoppade en 76-årig kvinna och hennes 81-årige make ett planerat stambyte i centrala Uppsala.

En mindre bostadsrättsförening med 24 lägenheter i en fastighet byggd 1984 ville genomföra ett partiellt (delvis utfört) stambyte i tre lägenheter efter en vattenskada.

Enligt föreningen var det nödvändigt att gå in och göra vissa ingrepp i det äldre parets lägenhet, däribland monteringen av en ny servicelucka.

Men paret satte sig på tvären och föreningen anmälde ärendet till Hyresnämnden i Västerås där paret vann. Föreningen överklagade då till Svea hovrätt, sista instans i sådana här mål.

Stambyten brukar vanligen ske i äldre fastigheter, i det aktuella fallet är huset byggt 1986. Det äldre paret menade att det var anmärkningsvärt att det krävdes ett ingrepp i deras felfria badrum för att utföra partiella stambyten hos grannarna.

Åtgärden skulle skada våtrumsskyddet med följd att hela badrummet måste göras om. Om tätskiktet bröts upphörde dessutom parets försäkring att gälla.

Läs mer: Snabba stambyten med moduler

Bostadsrättsföreningen anlitade flera expert, bland annat teknikkonsulten ÅF som ansåg att samtliga stamanslutningar måste utföras i parets lägenhet och att en ny servicelucka skulle monteras på den befintliga slitsen i badrummet.

Bostadsrättsföreningen argumenterade för att det inte var nödvändigt att följa reglerna om säker vatteninstallation, eftersom det fanns en inspektionslucka på den aktuella slitsen. Tätskiktet var därför redan brutet.

Men den 76-åriga kvinnan hade tagit del av Säker Vattens branschregler:

“Åtgärden strider mot gällande branschregler för säker vatteninstallation, bland annat eftersom inspektionsluckan inte monteras med tillräckligt avstånd från platsen för dusch.”/…/”Det går inte att genomföra ett stambyte genom en lucka på 30 cm x 30 cm. Om det finns rostangrepp på stammarna finns behov av att byta ut alla stammar och inte bara göra en partiell stamrenovering”, konstaterade hon.

Läs mer: Får stambyta nyrenoverat badrum

Svea hovrätt gick helt på det äldre parets linje att den aktuella åtgärden kan bryta mot gällande branschregler för säker vatteninstallation. Bland annat krävdes det att serviceluckan monteras på viss höjd vilket inte var möjligt eftersom höjden i badrummet inte var tillräcklig.

Thomas HelmersonThomas Helmerson, avgående vd på Säker Vatten, menar dock att de rättsliga instanserna har tolkat branschreglerna fel.

– I bad- och duschzonen får man inte sätta en servicelucka. Om tätskiktet bryts måste bostadsrättsföreningen bygga om hela badrummet åt det äldre paret. Jag tycker att den 76-åriga kvinnan agerat strongt, säger Thomas Helmersson.

Bostadsrättsföreningen dömdes att stå för de äldre makarnas rättegångskostnader på drygt 76 000 kronor.