Logga in

Det nya huset var fullt med fel

Publicerad
28 jun 2018, 10:15

Bakfall i badrummet, läckande avloppsrör och en felmonterad WC-stol. Det är några exempel på fel i det nybyggda huset utanför Stockholm.

Ett par i 30-årsåldern köpte ett nyckelfärdigt hus i ett attraktivt område utanför Stockholm.

I september 2013 skrev paret på kontraktet med entreprenören för byggandet av ett småbostadshus.

Totalentreprenaden, som omfattade allt från markplanering till grovstädning, skulle vara klar senast i slutet av november 2013.

Läs mer: VVS-firma med obehörig elektriker vann tvist mot läkare

I början på december samma år slutbesiktigades entreprenaden.

På sin hemsida beskriver entreprenören sin affärsidé att förvärva byggklara tomter för småhus i redan detaljplanerade områden och sedan marknadsföra dem med egna husförslag.

“Genom att projektera hela områden och även sälja hus på tomterna förädlas investeringen i marken. Därefter bygger vi med egen byggledning för att säkerställa kvalitén. Allt detta för att kunna ta ett samlat ansvar för slutprodukten, och få en nöjd kund som känner att deras drömboende gått i uppfyllelse.”

Men det nu aktuella huset blev långt från något drömboende för det unga paret.

Läs mer: Stambytet där det mest gick snett

Tvärtom så stötte de på det ena felet efter det andra och lät göra en efterbesiktning som visade på en mängd felaktigheter.

Här är några exempel på byggfel:

  • Badrummet på övre plan är behäftat med fel, bland annat är det bakfall på badrumsgolvet.
  • Avhjälpandet av bakfallet skedde genom en otillåten byggmetod – nytt flytspackel lades ovanpå tätskikt – och har därför inte utförts fackmannamässigt.
  • Duschväggarna var inte justerade, golvet var inte tätt mot tröskeln och blandaren var inte spärrad.
  • Fixuppbyggnaden över brunnsmanschetterna i golvbrunnarna är 2 cm, det är ett 1,5 cm brett mellanrum till tröskeln, det är en skada på en platta mot tröskeln och det inkommande vattenröret är bristfälligt fixerat.
  • Ett avloppsrör under husets markplatta hade förstörts av ett armeringsjärn. Det var nödvändigt att riva badrummet på nedre plan för att frilägga och bila sönder betongplattan. Läckaget från avloppsröret upptäcktes när avloppsvatten trängde upp ur golvbrunnen i badrummet på nedre plan.
  • En felmonterad WC-stol gav dålig lukt. Det fanns otätheter vid anslutning av WC-stolen mot avloppsröret. Man hade dessutom använt felaktigt materialval och monterat WC-stolen fel.
  • I badrummet fanns vattenburen golvvärme som låg i samma slinga som golvvärmen i hallen. Därför fick man bila upp och sen återställa golvet i hallen.
  • I samband med att felen i det nedre badrummet åtgärdades upptäcktes förekomsten av rostflagor och metallflagor i värmepumpsystemet. En undersökning visade att det fanns syre i värmesystemet, som orsakat rosten.

Dessutom fanns även andra byggfel i huset, exempelvis fel på en trappa, spruckna kakelplattor och ett bullerplank som inte uppfördes.

Efter förlikning har man kommit överens om att entreprenören ska betala drygt 1,2 miljoner kronor till paret.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft och kan överklagas till Stockholms tingsrätt senast den 6 juli 2018.