Logga in

”Vi måste följa utbildningsplanen”

Publicerad
28 mar 2018, 10:49

Myndigheten svarar: Därför får inte VVS-företagaren Valter Hagström elbehörighet.

Den 31-åriga VVS-företagaren i Vaggeryd ville ha begränsad elbehörighet för att kunna hjälpa sina kunder även med enklare elinstallationer.

Efter avslag från Elsäkerhetsverket valde företagaren att överklaga till Förvaltningsrätten, som avslog överklagandet.

Läs mer: VVS-montör fick inte elbehörighet

– Det är tråkigt när sådant här händer och tröskeln för den här personen borde inte vara så hög egentligen, men vi måste följa det regelverk som finns, säger Magnus Karlsson, utredare på Elsäkerhetsverkets analysavdelning.

Enligt domen saknas handlingar som visar att företagaren Valter Hagströms utbildning uppfyller kraven inom kunskapsområdet Elkraftteknik.

Valter Hagström som driver eget företag sedan 2011 har gått Energiprogrammet, VVS- och kylteknik, på Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping. Han menar att de kurser han gått motsvarar innehållet i kursen Elkraftteknik. Han har även fått intyg på det från gymnasiechefen.

Läs mer: Därför behöver många VVS-företag anmäla sig

Det räcker dock inte för att övertyga myndigheterna om att han ska få behörigheten branschanpassad BB3 (numera auktorisation B). Uppfattningen grundas till stor del på bedömningen från ett undervisningsråd hos Skolverket, som påpekar att Valter Hagström saknar betyg i en kurs.

– Bedömningen är gjord utifrån gymnasieskolans läroplan och Skolverket har varit väldigt tydligt med vilka kurser som krävs. Det skolan borde ha gjort är att utfärda betyg i Elkompetens B, ELKU 1202, säger Magnus Karlsson som rekommenderar företagaren att kontakta skolan och be att få tentera av kursen som han saknar.

Valter Hagström vidhåller dock att han har den kunskap som krävs och som ingår i kursen Elkraftteknik. Han tycker att kraven som ställs för auktorisation är onödigt krångliga.

– Jag skulle säkert kunna komplettera med några kurser, men så viktigt är det inte. Jag fortsätter jobba som vanligt och låter bli det som jag inte får göra, säger han.

Kraven på behörighet är viktiga för säkerheten i yrket, menar Magnus Karlsson, som gärna skulle se fler möjligheter för installatörer att komplettera sin utbildning. I dagsläget får ungefär 12 procent av ansökningarna om auktorisation avslag.

En utmaning för Elsäkerhetsverket är att hänga med i utvecklingen av nya utbildningar.

– Genom åren har vi haft många hundra utbildningar att ta ställning till, och de blir fler och fler. Det tillhör en utveckling som vi måste följa med, säger Magnus Karlsson.