Logga in

”Mycket ny teknik och innovationer”

Publicerad
28 feb 2018, 10:01

Digitalisering och internet of things. Ny teknik och innovationer. Och fokus på beställarrollen. Där har ni årets mässa med 900 utställare.

Peter SöderbergPeter Söderberg, projektchef för Nordbygg, hur skulle du beskriva årets mässa?
– Den blir väldigt stor med drygt 900 utställare, varav 200 utländska utställare. Drygt 30 procent kommer från installationssidan. Kunskapsutbytet blir större än vad det någonsin har varit med ett digert program och fler öppna scener.

Till skillnad mot förra gången så kommer inte årets Nordbygg att vara alkoholfri. Varför?
– Alkoholförbudet gäller fortfarande på dagtid, vi vill inte ha berusade besökare. Men vi har gett utställarna möjlighet att servera alkohol på eftermiddagen, om man till exempel vill avsluta dagen med mingel i montern. Det här är ett utslag efter att vi lyssnat på utställarna förra gången.

Vad är det som sticker ut på Nordbygg 2018?
– Digitalisering och internet of things pratas det mycket om. Jag tror att det blir mycket inslag av ny teknik och innovationer. Det kommer också att vara fokus på beställarrollen.

Jämställdhet är en röd tråd. Varför?
– Jämställdhet är en viktig branschfråga och det är både angeläget och självklart att vi berör frågan under Nordbygg. Det finns ingen annan mötesplats där man når ut så brett till alla yrkesgrupper inom branschen. Svensk Byggtjänst kommer prata om satsningen ”Jämnt på jobbet” mot sexism och ojämställdhet inom byggsektorn.

Nu går ju Nordbygg av stapeln vartannat år. När blir det Nordbygg varje år?
– Det kommer inte att ske. Intresset för Nordbygg hålls uppe under två år och det hinner då hända saker på marknaden. Det skulle inte bli det här trycket på mässan om Nordbygg gick varje år.