Logga in

Försäljningsras för bergvärmen

Publicerad
31 jan 2018, 11:00

Försäljningssiffrorna för bergvärme rasade under slutet av förra året. Branschen skyller nedgången på en kommun för stoppade borrningar – men effekten på längre sikt är oklar. 

Försäljningen av vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) sjönk med 11 procent under sista kvartalet 2017, rapporterar Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP). Den minskade försäljningen är enligt SKVP ”en direkt följd av det plötsligt införda borrstoppet i Stockholms stad”.

Med borrstoppet avses ett ändrat remissförfarande i staden vid ansökningar om att få borra för bergvärme. Mellan juli och november förra året var exploateringskontoret i Stockholms stad remissinstans till miljöförvaltningen för dessa ansökningar. Det nya förfarandet innebar upp mot fem gånger längre handläggningstider. Det medförde också att exploateringskontoret sa nej till borrning på stadens mark eller på mark upplåten genom tomträttsavtal.

Läs mer: ROT-ändringen sänkte värmepumpförsäljningen

Framförallt har borrstoppet påverkat försäljningen av fastighetsvärmepumpar, uppger SKVP. Det sjönk med 16 procent under fjärde kvartalet, vilket var den kraftigaste minskningen sedan mätningarna av fastighetsinstallationer inleddes. Under tredje kvartalet ökade försäljningen av fastighetsvärmepumpar med 30 procent. 

Enligt SKVP:s vd Per Jonasson beror den största delen av försäljningsminskningen för bergvärmepumpar under fjärde kvartalet på borrstoppet.

– Vi vet att ett flertal stora fastighetsprojekt samt väl över 100 villaprojekt stoppats under hösten. De sammantagna utgör säkerligen hälften av minskningen. Till det kan sannolikt läggas en ”psykologisk faktor” i icke inlämnade ansökningar eftersom det under hösten ”inte var någon idé” att ansöka eftersom man inte fick något svar, förklarar han.

Per Jonasson bedömer att Stockholm står för ungefär en fjärdedel av den totala försäljningen i landet.

– Vi har ingen säker statistik om det, men vi vet att Stockholm som köpstark region står för en proportionellt större andel än vad invånarantalet återspeglar.

I slutänden ledde dock exploateringskontorets nej som remissinstans till få avslag för borrningar.

Miljöförvaltningen i Stockholms stad fick in 439 ansökningar för bergvärme under förra året. 

– Vi har avslagit ett mycket litet antal ansökningar, endast två stycken, där exploateringskontoret har sagt nej till borrning på stadens mark, uppger miljö- och hälsoskyddsinspektör Martin Holmstedt.

Läs mer: Djupaste bergvärmen i city

De som fått avslag har efteråt informerats av miljöförvaltningen om möjligheten att få sin ansökan prövad av trafikkontoret om borrhålens placeringar är lämpliga på stadens mark enligt föreslagen borrplan.

– Sökanden har dock inte återkopplat till miljöförvaltningen om de vill ha en ny prövning av ärendet eller inte, kommenterar Martin Holmstedt.

Antalet inkomna ansökningar under 2017 var i nivå med året innan då miljöförvaltningen fick in 454 ansökningar. Under 2015 var det 553 ansökningar så förvaltningen ser en avtagande trend de senaste åren. 2016 avslogs fem ansökningar, alltså fler än förra året, och 2015 en ansökan.

Exploateringskontoret sa som remissinstans nej till 48 ansökningar om borrning. I de 46 fall när miljöförvaltningen ändå godkände borrning har sökanden lyckats hitta alternativa borrhålsplaceringar eller vinklat om borrhål så de inte berör stadens mark.

Martin Holmstedt bekräftar att handläggningstiderna förlängdes kraftigt under perioden mellan juli och november när exploateringskontoret var remissinstans. Anledningen var att det tog lång tid att få svar från exploateringskontoret.

– Handläggningstiden innan sommaren 2017 var 4–8 veckor men förlängdes upp till cirka 20 veckor under hösten och vintern 2017, uppger Martin Holmstedt, men påpekar att de nu har kortats ned igen.

Läs mer: Konkurrensverket släppte Växjö-fallet

Per Jonasson hoppas att försäljningsraset under fjärde kvartalet kompenseras med en uppgång under inledningen av 2018.

– Förhoppningsvis kommer vi kunna se en proppen ur-situation under våren. Problemet är dock resursbrist. Det finns ju inte fler installatörer eller borrföretag nu än tidigare. Så bara för att man får ok för borrning betyder inte det att man direkt kan sätta borren i backen, påpekar han.

Under hela 2017 minskade försäljningen av bergvärmepumpar med 1 procent.

Försäljningen av luft-vattenvärmepumpar ökade med 7 procent under fjärde kvartalet. Det innebar en avmattning jämfört med kvartalet innan då ökningen var 28 procent och för hela året steg försäljningen med 15 procent.

För frånluftsvärmepumpar var ökningen under fjärde kvartalet 12 procent och för helåret 15 procent. Försäljningen av frånluftsvärmepumpar har ökat konstant sedan 2013.

Totalt landade försäljningen av värmepumpar under fjärde kvartalet på samma nivå som motsvarande kvartal 2016. För helåret 2017 blev den totala ökningen 7 procent.