Logga in

Vägghängd WC orsakade fuktskador

Publicerad
21 dec 2017, 07:21

Ett VVS-företag i Umeå ska betala 189 000 kronor plus ränta för en icke fackmässig WC-installation.

En villaägare anlitade 2009–2010 ett byggbolag och ett VVS-företag för renovering av bostaden, inklusive inmontering av en vägghängd toalett.

Hösten 2014 upptäckte villaägaren att vatten trängt fram i hallen under badrummet och att det fanns fuktskador i paneltak.

Så många svenskar tänker renovera badrummet

Dessutom hade keramikplattor släppt i duschväggen närmast den vägghängda toaletten.

Villaägaren anmälde skadan till sitt försäkringsbolag, som har ersatt honom för kostnaderna för att åtgärda skadorna med närmare 340 000 kronor.

Försäkringsbolaget väckte talan mot både bygg- och VVS-bolaget och krävde solidariskt skadestånd.

I somras träffades dock en förlikning med byggföretaget.

Enligt försäkringsbolaget har både byggföretaget och VVS-firman gjort fel i badrummet.

Byggföretaget hade inte utfört spärrskikt på ett föreskrivet sätt och inte heller försett inramningen till toalettstolen med en öppning, för att synliggöra läckage.

VVS-företaget har dessutom gjort en VVS-dragning som inte följt dåvarande branschregler och felaktigt monterat en o-ring mellan den vägghängda toalettstolens avlopp och avloppsröret i väggen.

Tappade telefonen i toan

Men VVS-bolaget hävdar att man följt branschreglerna och att alla arbeten är fackmässigt utförda. Dessutom menar bolaget att man inte monterat toalettstolen ”sista gången innan badrummet togs i bruk, det vill säga efter det att väggen färdigställts”.

Inramningen var inte heller klar då bolaget lämnade arbetsstället, enligt VVS-företaget som även pekar på att det ursprungliga badrummet hade flera brister, bland annat bakfall.

Men försäkringsbolaget menar att den vägghängda toalettstolen monterades när väggen och montageplatsen var kaklad, som ett sista led i arbetena innan badrummet togs i bruk.

Att VVS-företaget inte kunnat besikta o-ringen okulärt fritar inte bolaget från ansvar för skadan, menar försäkringsbolaget som får stöd för sin sak av Umeå tingsrätt.

En utredning visar att ”det sannolikt är bristfällig avjämning av vass kant/grader i avkapat avloppsrör som medfört att o-ring glidit ur sitt spår i muff och orsakat läckaget från avloppsröret”.

Felaktiga rörarbeten blev en dyr affär

Utredningen konstaterar också att rörledningsdragning skett för nära bakomliggande vägg och att ett ”riktigt tätskikt inte kunnat utföras på golvet varvid läckande vatten kommit att rinna ned”.

Umeå tingsrätt menar att VVS-företaget ”brustit i fackmässighet genom att placera rörgenomföringar på sådant sätt att vatten- och avloppsrör kommit att hamna alldeles intill eller, såvitt avser avloppsröret från toalettstolen, en bit in i den nyuppförda innerväggen”.

Tingsrätten går helt på försäkringsbolagets linje och VVS-bolaget döms att betala 189 000 kronor samt ränta.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft.