Logga in

Så ska kostnaderna för vattenskador minska

Publicerad
7 dec 2017, 10:26

Ett nytt projekt ska ta fram vattenskadesäkra schakt som också är rationella att bygga.

Stärkta av framgångarna med samordningsprojekten ”Säkra köket mot vattenskador” och ”Bygg Badrummet Rätt” går Säker Vatten vidare.

Ett nytt projekt ska ta fram lösningar för schakt och kopplingsskåp som är vattenskade- och legionellasäkra samtidigt som de passar i bygglogistiken.

Bakfall på NKS kostar miljoner

Nyligen hölls ett arbetsgruppsmöte tillsammans med bland annat VVS-installatörer, VVS-leverantörer, byggare och försäkringsbolag.

– Det är återigen samordningen som är utmaningen. Vi måste få komma in i rätt tid och veta hur vi ska göra. Byggarna måste också veta hur de ska göra, de har alltid gjort på ett visst sätt. Vi kommer oftast in i ett för sent skede, och då kostar det pengar att åtgärda eller att försöka få till en lösning som kanske inte blir tillräckligt bra.

Det säger Fredrik Runius, teknikansvarig på Säker Vatten, som talar i VVS-installatörens perspektiv. Han menar att det skulle bli mycket bättre om VVS-installatören fick göra sitt jobb vid rätt tidpunkt.

Här är de vanligaste byggfelen

Försäkringsbolagen vet vilka kostnader läckor i schakt kan innebära.

Per Thögersen

– Någonstans mellan 100 000 och 1 miljon kronor, beroende på hur många lägenheter som drabbas. Men de stora skadorna drabbar oftast fastighetsägarna som de betalar själva eftersom självrisken kan vara 1–2 miljoner kronor, säger Per Thögersen, Trygg-Hansa.

Det läcker som vanligt – men oftast i köken

De lösningar som tas fram i projektet ska visas i full skala vid Nordbygg-mässan i april 2018.