Logga in

Höga halter radon i nybyggda bostäder

Publicerad
18 dec 2017, 05:00

VVS-Forum kan avslöja att nyproducerade bostäder i Filmstaden i Solna och Hammarby Sjöstad i Stockholm har problem med förhöjda radonhalter. Orsaken är att radongasen får fritt spelrum i fasader med luftspalt som går ner under marken. 

Flerbostadshusen i Filmstaden, byggda av Skanska 2009 för HSB-Stockholm, ger ett trevligt, småstadsaktigt intryck. Men att höga halter av den hälsofarliga radongasen fanns i några lägenheter, hade de som flyttade in här för åtta år sen ingen aning om.

Bo C Johanson, ordförande i Brf Garbio

– Man borde ha mätt radonhalten i förväg. Jag flyttade in 2009, men det var först efter några år som jag och de andra i föreningen insåg att det aldrig gjorts någon radonmätning här, säger Bo C Johanson, ordförande i HSB-Brf Garbio i Filmstaden.

Reglerna säger något annat, förklarar Per Hallberg, vd på Radon Konsult, som har radonsanerat bostadsrättsföreningens fastigheter i Filmstaden.

– Vid slutbesiktningen ska byggherren visa värden från radonspårfilmer. Men det förekommer att man inte mäter eller presenterar mätvärdena överhuvudtaget, det beror helt på vilken miljöinspektör som är inblandad, säger han och fortsätter:

– Det är inte många som gör en markgeologisk undersökning före starten av ett byggprojekt. Fyllnadsmassor och stenkross som läggs under husen ska radonmätas, men det görs inte heller regelbundet.

Läs mer: Regeringen vill återinföra radonbidrag

Per Hallberg, Radon Konsult

I stället lät Brf Garbio göra egna radonmätningar, som visade på radonhalter över gränsvärdet i två lägenheter. Radongasen tog sig in i de aktuella lägenheterna via en rörgenomförning i bjälklagets installationsgolv.

Hålen för rörgenomförningarna tätades, men det hjälpte inte. Fortfarande hade en lägenhet förhöjda radonhalter och man visste inte hur man skulle gå vidare.

Av en ren tillfällighet fick Bo C Johanson syn på ett grävarbete i samband med ett rörbyte till den intilliggande tunnelbanestationen.

– När man hade grävt omkring fem meter så blev rullstensåsen synlig och då insåg jag varför vi fortfarande hade problem med radon, säger han.

”Det är helt klart ett problem med radon i nyproduktion, där byggnaderna egentligen ska vara radonsäkrade enligt lag från 1983. Men det finns väldigt många nybyggda hus med radonhalter långt över gränsvärdet. En förklaring är brådskan med att snabbt få upp nya bostäder,”

Per Hallberg, Radon Konsult

Radon finns i praktiken i all jord under marken, men luftgenomsläppliga rullstensåsar ger ofta högre halter än vanligt.

Brf Garbio gjorde återigen nya mätningar, den här gången i fler lägenheter än tidigare. Nu fick man värden på upp till 700 Bq/m3, det vill säga långt över gränsvärdet på 200 Bq/m3.

– Det var uppenbart att något måste göras och då tog vi kontakt med Radon Konsult som uppmätte som högst 1 800 Bq/m3 med toppar på över 3 000 Bq/m3.

Läs mer: Hon tar striden mot radon

Bakom fasaden finns tio centimeter luftgenomsläpplig cellplastisolering, där radongasen lätt kan ta sig fram.

– Innan jag ens varit på plats, när jag såg ritningen, förstod jag att fasaden var problemet, säger Michael Myntelius, vice vd på Radon Konsult, som nu sett till att den drabbade fasaden fått en så kallad radonmidja, en av företagets innovationer som stoppar radongasens framfart.

Radonmidjan består av plåtbleck som är inskuret i källarmurens isolering. Uteluften som kommer in stoppar radongasen, som blir kvar i marken.

– Det är helt klart ett problem med radon i nyproduktion, där byggnaderna egentligen ska vara radonsäkrade enligt lag från 1983. Men det finns väldigt många nybyggda hus med radonhalter långt över gränsvärdet. En förklaring är brådskan med att snabbt få upp nya bostäder, säger Per Hallberg, som uppskattar att minst 50 procent av alla nyproducerade fastigheter har förhöjda radonhalter.

Radon handlar om stora pengar, där ventilationsbranschen har ett mycket stort ansvar, menar Per Hallberg. Därför är det kanske inte så överraskande att det fuskas en hel del med radonmätningarna.

– Undertryck ger radon och i nyproducerade fastigheter arbetar man ofta med tryckförhållanden för att klara gränsvärdet. Det händer att byggaren sätter nya fastigheter i övertryck för att trycka bort radongasen, så kallad tryckutjämning. När man då mäter radon får man låga halter. Men det här kan man bara göra under en period då övertryck leder till fukt och mögel. Att man tar bort undertrycket i fastigheter för att få godkända radonhalter är det största problemet med radon i dag.

Läs mer: Hög radonhalt gav hyresnedsättning

– Med förhöjda radonhalter i huset får man ingen miljöcertifiering. Varm luft som trycks ut blir långsamt kallare och då uppstår kondens inne i konstruktionen. Eftersom ventilationen är fel driftsatt justerar byggföretaget om den efter mätningen. Ett hus bör ha omkring 20 procent i undertryck för att inte få fukt och mögel.

Ett annat sätt att få låga radonvärden är att lägga dosorna med spårfilm på fel ställen.

– Det är ingen som kontrollerar var dosorna är placerade i huset, förklarar Per Hallberg

Per Hallberg blev inkallad som sakkunnig i Hammarby Sjöstad i Stockholm när man upptäckte skyhöga radonhalter i vissa lägenheter. Området är byggt på en gammal sjöbotten, med ganska låga radonhalter. Men mängder med fyllnadsmassor har lagts ut och det har uppmätts radonhalter på flera 1 000 Bq/m3 luft.

– Man får inte ta in markluft i en konstruktion, men fasaderna på nya hus har, som sagt, ofta en fasad med luftspalt som går ner under marken. Här kan det vara hur höga radonhalter som helst.

– Så här ser det ut i princip samtliga nyproduktioner i dag, trots att det inte är tillåtet att ta in luft från jorden, säger Per Hallberg.

Läs mer om radon i VVS-Forum nr 12/2017 som utkommer den 21 december.