Logga in

Felaktiga rörarbeten blev en dyr affär

Publicerad
14 dec 2017, 06:00

Dåligt utförda VVS-arbeten blev en dyr affär för byggfirman, som var totalentreprenör vid en ombyggnad i en bostadsrättsförenings fastighet i Solna. 

En förlikning vid Solna tingsrätt resulterade i att den lokala byggfirman, som utfört de felaktiga rörarbetena, ska betala 620 000 kronor till det försäkringsbolag som företräder bostadsrättsföreningen (BRF) i Solna.

Sålde värmepumpar som aldrig levererades

Byggfirman ska också ersätta motpartens rättegångskostnader med 180 000 kronor, det vill säga totalt 800 000 kronor.

Byggfirman anlitades 2006 av BRF för att utföra en ombyggnad av lokaler till lägenheter på souterrängplanet. Entreprenaden färdigställdes sommaren 2007.

Besiktningsman utan personligt ansvar

I januari 2016 upptäcktes omfattande fuktskador i två lägenheter som byggfirman hade byggt om. Efter utrivning av golven i badrummen kunde skadeutredningen konstatera att gjutjärnsavloppen inte var pluggade, utan var helt öppna.

VVS-företag får betala 200 000 kronor till villaägare

Enligt BRF hade byggfirman, som var totalentreprenör, utfört felaktiga rörarbeten och därigenom orsakat vattenskada i byggnaden.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft.