Logga in

Halländsk installatör gick inte att rädda

Publicerad
2 nov 2017, 09:48

I våras inleddes rekonstruktionen av den halländska VVS-installatören men i förra veckan var konkursen ett faktum.

Varbergsföretaget Scandinavian Plumber Service försattes i konkurs den 25 oktober. Det brutna räkenskapsåret 2015/2016 omsatte bolaget cirka 9 miljoner kronor med tio anställda. Samtidigt redovisades en förlust efter finansnetto på cirka 2,6 miljoner kronor. Under räkenskapsåret 2014/2015 omsatte bolaget cirka 12,7 miljoner kronor med ett minusresultat på drygt 1 miljon kronor.

Rörföretag med jobb i Norge ansöker om rekonstruktion

Scandinavian Plumber Service utförde rör- och stålmontagearbeten. Huvuddelen av verksamheten bedrevs i Norge, tidigare som underentreprenör till norska Hellevik VVS AS. När samarbetet med Hellevik VVS upphörde i mars 2015 tvingades Scandinavian Plumber Service säga upp större delen av personalstyrkan. Försök att inleda samarbeten med andra norska bolag misslyckades.

Ansökan om rekonstruktion inkom till Varbergs tingsrätt den 21 mars. Scandinavian Plumber Service kunde då inte hantera förfallna skulder och behövde skuldavskrivning för att kunna nå ett positivt resultat. Huvuddelen av skulderna var till leverantörer samt till Skatteverket i Sverige och Norge. I mars upprättade bolaget en kontrollbalansräkning.

Bolaget dränerades – ventilationsbröder pekar ut pappa

Fredrik Engström vid Engström & Hellman Advokatbyrå i Göteborg utsågs till rekonstruktör. I juni begärde bolaget att rekonstruktionen skulle förlängas med högst tre månader vilket tingsrätten godkände.

Rekonstruktörsrapporten inkom till Varbergs tingsrätt den 20 september. Där framgår att bolaget under rekonstruktionen aktivt arbetat med att minska kostnaderna i verksamheten. Samtidigt har det genomfört andra besparingsåtgärder, huvudsakligen genom att befintliga leverantörsavtal setts över och en del av dem avslutats.

Mot bakgrund av vad Scandinavian Plumber Service omsatt tidigare och de kostnadsbesparande åtgärder som genomförts, bedömde företrädarna då att förutsättningarna för att driva verksamheten vidare var relativt goda.

Hårdbromsning för sprinklergasell – rekonstruktion på grund av likviditetsbrist

Den 25 oktober begärde bolaget sig självt i konkurs genom ägarna Kenny Andersson och Gunnar Larsson. Bolaget hade då fyra anställda inklusive ägarna. Verksamheten hade upphört veckan innan.

Anders Lundberg vid Advokatfirman Kurt Lundberg i Varberg har utsetts till konkursförvaltare.