Logga in

Mystiskt fel orsakade vattenläcka

Publicerad
16 okt 2017, 10:00

Ett fel i en tryckstegringsstation fick vattnet att spruta från varmvattenberedare i fyra villor i Luddingsbo, väster om Söderköping. Teknikerna vet fortfarande inte vad felet beror på.

Säkerhetsventilerna på varmvattenberedarna i Luddingsbo löste plötsligt ut och nästan tio liter vatten sprutade rakt ut i rummen.

Minst fyra husägare, i området med cirka 200 småhus, drabbades av vattenläckaget i slutet av september.

Här är de vanligaste bygggfelen

Driftteknikerna på Söderköpings kommuns VA-enhet har försökt gå till botten med problemet.

”Det syns ingenting i larmloggen, och tillverkarens expert har kört en simulering, utan att hitta någon orsak till felet.”

Mikael Fransson, drifttekniker, Söderköpings kommun.

Frågan är varför trycket har ökat kraftigt i tryckstegringsstationen. Hittills finns ingen förklaring till det mystiska felet.

– Det syns ingenting i larmloggen, och tillverkarens expert har kört en simulering, utan att hitta någon orsak till felet, säger Mikael Fransson, drifttekniker på VA-enheten.

Tills vidare är tryckstegringsstationen avstängd och kommer troligen inte att sättas i gång igen förrän till våren. Vattentrycket till husen är i nuläget ändå tillräckligt högt.

– På så vis har vi räddat allmänheten. Värst är det för sommarstugeägarna som inte är på plats hela tiden. En del har också satt varmvattenberedaren där det finns utrymme, i ett skåp eller dylikt. Då kan vattnet spruta rakt ut i vardagsrummet, säger Mikael Fransson.

Han kan ännu så länge bara spekulera i varför tryckstegringsstationen plötsligt krånglat. Den har tidigare gått felfritt under 7–8 år. Kanske kan ett strömavbrott ha triggat pumparna att rusa, eller så är det en vattenläcka som ställt till det.

Otät toa gav monsterräkning

Som en första åtgärd har tryckgivarna på stationens två pumpar nu bytts ut. När tryckstegringen startas igen senare kommer den att ha en manuell säkerhetsventil monterad i stationen. Om trycket blir för högt sprutar vattnet ut där i stället för hos användarna.

Mikael Fransson har inte hört talas om något liknande problem tidigare och efterlyser någon sorts forum för erfarenhetsutbyte.

”Tryckstötar är vanliga i gamla hus och hörs ofta genom att det smäller till i ledningarna. Stötarna kan exempelvis orsakas av blandare som inte har tillräckligt bra kvalitet.”

Per-Olof Rask, vvs-montör på Svanströms el och VVS.

VVS-montören Per-Olof Rask hos Svanströms el och VVS håller med om att det är ett ovanligt problem. Den troliga förklaringen är tryckstötar i ledningssystemet.

Det läcker som vanligt – men oftast i köken

Sådana kan uppstå på olika sätt – exempelvis om någon spolar vatten väldigt kraftigt och sedan slår av snabbt.

– Tryckstötar är vanliga i gamla hus och hörs ofta genom att det smäller till i ledningarna. Stötarna kan exempelvis orsakas av blandare som inte har tillräckligt bra kvalitet, säger Per-Olof Rask.

Han menar också att det har betydelse vilken inställning säkerhetsventilerna på varmvattenberedarna har. De ska tåla minst 10 bars tryck, men vissa tål bara sex bar och kan då lösa ut tidigare.

Utan att känna till detaljerna för installationerna i Luddingsbo tipsar han om möjligheten att göra ”lyror” (utvidgningar som ser ut som instrumentet lyra) i vattenledningarna. Lyrorna kan dämpa skadliga tryckslag.

Byta blandare kan också vara en bra idé.