Logga in

Hon tar striden mot radon

Publicerad
3 jul 2017, 15:18

– Radon är något många kommuner blundar för, det säger miljö- och hälsoskyddsinspektören Lena Davidsson. Läget är på väg att förändras, inom den närmaste tiden ska handlingsplaner, lagtillägg och en databas tas fram.

ALMEDALEN 2017. Nästan varenda villa i Falkenberg med risk för radon är nu uppmätt och sanerad. Detta mycket tack vare en eldsjäl på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Tio procent av landets kommuner har fortfarande en radonhalt över riktvärdet och var sjunde kommun i landet gör inget för att åtgärda radon överhuvudtaget. Men i Falkenberg tar man den livsfarliga, doftfria gasen på största allvar. Detta beror till stor del på miljö- och hälsoskyddsinspektören Lena Davidsson, som har lagt många timmar på att diskutera radon med oroliga villaägare.

Luftmiljöproblem vanligare i hyresrätten än i villan.

”Radon är en viktig fråga och kommunerna har ett stort ansvar. Strutsmentaliteten när det gäller radon är ganska vanlig. Folk är rädda för att värdet på deras hus ska försämras. Men man får aldrig glömma bort hälsan, att radon skördar 500 liv om året.”

Lena Davidsson

Miljö- och hälsoskyddinspektör, Falkenberg

– Radon är en viktig fråga och kommunerna har ett stort ansvar. Strutsmentaliteten när det gäller radon är ganska vanlig. Folk är rädda för att värdet på deras hus ska försämras. Men man får aldrig glömma bort hälsan, att radon skördar 500 liv om året. Och är det en barnfamilj som bor i huset så är det förstås skarpt läge, säger hon där hon pratar inför den samlade publiken på Sjöbergs bakgård i Almedalen.

– Jag förstår att allmänheten tycker att det är väldigt märkligt att vi kräver radonsanering av hus med förhöjda halter i vår kommun, ibland vid vite, medan grannkommunen har prioriterat bort radonfrågan, menar Lena Davidsson som inte heller har haft någon hjälp i arbetet av energideklarationerna.

Cancerframkallande asbest spreds på skola.

– Gärna energideklarationer, om de fungerar. Ge oss bättre redskap, de vi har är för trubbiga, säger Lena Davidsson med adress till Strålskyddsmyndigheten (SSM) som är ansvarig myndighet för radonfrågor.

Nästa år, den 6 februari 2018, ska Sverige ha tagit fram en nationell handlingsplan för att åtgärda radon i bostäder och på arbetsplatser. Ett EU-direktiv, strålskyddsdirektivet som omfattar radon och all joniserande strålning, införlivas då i svensk lag.

En nationell radondatabas, som Boverket ska ta hand om, är också under utredning.

Tidigare fanns ett statligt radonbidrag, som togs bort 2014. Enligt SSM har antalet radonsanerade fastigheter minskat sen dess.

Sverige liksom de övriga av EU:s medlemsländer, ska då ha ett referensvärde för radon. Det är inte bindande, utan en rekommenderad regel. Det nuvarande riktvärdet är 200 Bq/m3, vilket enligt uppgift också blir referensvärdet som blir en del av svensk lag.

500 dör i lungcancer orsakad av radon varje år, av dem är 50 personer icke-rökare. Uppskattningsvis skulle 100–200 människoliv kunna räddas årligen om takten i radonsaneringen ökade.

Stora Inneklimatpriset, här är de nominerade.