Logga in

Maskulina normer orsak till dödsolyckor

Publicerad
8 maj 2017, 07:51

”Det räcker inte med en enstaka kvinna här och där, det förändrar ingenting.”

Det dör en man i månaden inom byggsektorn. En av de främsta orsakerna till arbetsplatsrelaterade olyckor är machokulturen, enligt en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Är man en ”kärring” om man vill ha en säkerhetslina vid takarbeten? Och är det ”fjolligt” att kolla stegen innan man ställer sig på den?

Installationsbranschen är en av de mest segregerade delarna av arbetsmarknaden i dag, med 1 procent kvinnor som VVS-montörer och elektriker. På detta följer en machokultur som nu enligt forskare är direkt farlig då den orsakar arbetsplatsolyckor.

Varannan chef anser att det finns en machokultur inom bygg: ”Machokulturen ska utrotas”

­Gruvnäringen uppe i norr har länge varit ett fäste för machokultur. Men sen gruvföretagen började arbeta med frågan och tagit in fler kvinnliga gruvarbetare har olycksfrekvensen gått ner, säger Jan Johansson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, och tillägger:

– Det är en mission för forskare som tar sig an de få kvinnor som trots allt finns i byggbranschen med samma arbetsuppgifter som männen. Om dessa kvinnor vet vi i stort sett ingenting.

Svårt få kvinnor till bransch med machokultur: ”Mina arbetskamrater gjorde ingenting under tiden som det här pågick”

Totalt på den svenska arbetsmarknaden sker 50 dödsfall per år. Sammantaget är det nästan en person i veckan som omkommer på jobbet.

Inom bygg- och installationsbranschen är det en person i månaden som dör på jobbet. Nio av tio arbetsrelaterade dödsolyckor drabbar män. De flesta dödsolyckorna sker i byggbranschen, inom jordbruket, tillverkning och transport. Dödsorsakerna är främst fall, klämning, maskinolyckor och vältande fordon.

Arbetsmiljöverket pekar på att machokultur betonar fysisk styrka och smärttålighet kombinerat med ett motstånd mot kvinnor, ledningen, säkerhet och skriftliga regler. Detta gör att många undviker att söka hjälp och rapportera säkerhetsbrister. På en sådan arbetsplats förväntas män vara tuffa, heterosexuella och risktagande.

Kan fler kvinnor i byggbranschen förebygga olyckor?

– Absolut, det är klart att det påverkar en mansdominerad arbetsplats om det kommer in fler kvinnor som kanske ställer en helt annan typ av frågor. Och det handlar om att se till att kvinnor anställs som till exempel VVS-montörer och elektriker, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket till Elinstallatören, som tycker att detta är installationsbranschens ansvar.

– Det är ju VVS- och elteknikbranscherna som vinner på en bättre arbetsmiljö, som troligen också ger en bättre lönsamhet, resonerar hon.

Forskarna Gunilla Olofsdotter, docent vid Mittuniversitetet, och Åsa Ek, docent vid Lunds universitet, menar att det krävs en ”kritisk massa” av kvinnor för att verkligen göra skillnad i byggbranschen.

– Det räcker inte med en enstaka kvinna här och där, det förändrar ingenting, säger Åsa Ek.

Läsarbrev från Thomas Lind, teknisk konsult: ”Bäst resultat uppnås när arbetsgrupper består av både män och kvinnor av olika generationer och där begreppet prestige saknar all relevans.”

Deras forskning visar hur maskulina normer – inte männen i sig – påverkar attityder till säkerhet, risker och arbetsmiljö. ”Det handlar i vissa fall om en maskulinitet och ett yrkesideal från en industriarbetartradition, där fysisk styrka, uthållighet, förmåga att utstå smärta och praktisk kompetens är viktiga ingredienser”, skriver de i rapporten.

Samtidigt ökar andelen utländsk arbetskraft inom byggbranschen. Risken för utrikesfödda är överlag större än för inrikes födda, visar rapporten. Utländska arbetare hamnar oftare i osäkra och otrygga arbetsarrangemang med sämre kontroll och ledning. Språkproblemen ökar också olycksrisken.

Dödsolyckor drabbar också i högre grad äldre personer, mer än hälften av männen som omkom var över 50 år. En orsak kan vara att äldre får svårare skador och har högre risk för dödlig utgång än yngre personer. Äldre elinstallatörer är överrepresenterade när det gäller dödliga elolyckor.

 

FAKTA/ARBETSPLATSOLYCKOR

  • Omkring 50 personer dör i Sverige varje år på grund av jobbet. 90 procent av dem är män.

  • Fallolyckor toppar statistiken för svåra olycksfall.

  • Småföretag och underentreprenörer är överrepresenterade.

  • Ledningens engagemang är avgörande för att förebygga arbetsplatsolyckor.