Logga in

Här tillåts bara franska på byggena

Publicerad
14 mar 2017, 15:35

Det ska bli krav på att tala franska på byggarbetsplatser i Frankrike, något som länge varit en het debatt i branschen. I Sverige ser man i stället andra tillvägagångssätt och Skanska introducerar en byggordlista på arabiska. 

Det har länge funnits kritik från de styrande i Frankrike mot att ta in billig, utländsk arbetskraft och nu har man beslutat att det ska vara krav på att tala franska och inget annat på byggarbetsplatser. Detta slås fast i ett nytt regelverk för småföretagare, vars syfte är att fler byggkontrakt ska gå till franska, mindre företag, skriver nyhetsbyrån AFP.

Franska-regeln, kallad Molière-klausulen, gäller vid bland annat byggprojekt och transporter som är finansierade med offentliga medel.

På Skanska i Sverige har man tagit en annan väg för att hantera språkförbistringar. Där har man tagit fram en bygg-ordlista på arabiska i samband med sitt internationella ledarprogram. Där kombinerar ingenjörer med utbildning i ett annat land praktik och kompletterande utbildning med målsättningen att anställas hos Skanska.

Annika Svensson, PR Manager på Skanska, säger att man vill underlätta för människor med en annan bakgrund att komma in i arbetet.

– Det råder brist på framför allt arbetsledare i Sverige och det kommer många kompetenta människor med rätt utbildning från sitt hemland.

Skanska tittar även på en ordlista på polska. Annika Svensson säger att när det finns många språk på en arbetsplats så blir förberedelserna viktiga.

– Mycket av säkerheten går man igenom förebyggande på morgonmötet och om man inte talar engelska så ska det alltid finnas en engelsktalande person på fem icke-engelsktalande personer.