Logga in

”Stopp för drönare slår mot byggandet”

Publicerad
3 nov 2016, 11:01

Kamera på drönare räknas som kameraövervakning och därmed förbjuds tekniken. Det har Högsta Förvaltningsdomstolen slagit fast nyligen. Domen får stora konsekvenser för bygg- och anläggningsbranschen vad gäller arbetsmiljö, produktivitet, teknikutveckling och konkurrens, skriver Ola Månsson, vd på Sveriges Byggindustrier (BI) i en debattartikel i dagens Svenska Dagbladet.

Den svenska domen stoppar i princip användningen av drönare, det vill säga flygande, fjärrstyrda farkoster med kameror. Det leder till farligare arbetsmiljö, lägre produktivitet och snedvriden konkurrens. Nu krävs ett snabbt beslut om dispens för företag, menar Ola Månsson.

”Entreprenörer och projektörer har de senaste åren utvecklat effektiva och säkra arbetsmetoder med hjälp av drönare och fotogrametriteknik. Det innebär säkrare arbetsmiljö, produktivitetsökningar, effektivare och mer korrekta projekteringar och därmed också minskad miljöpåverkan”, skriver Ola Månsson i debattartikeln och påpekar att den svenska domen leder till farligare arbetsmiljö, lägre produktivitet och snedvriden konkurrens.

Drönare används ofta vid besiktning och inmätning av infrastruktur i drift. Genom en överflygning av exempelvis en trafikerad väg eller järnväg kan därefter inmätningar, besiktningar och åtgärdsplanering göras på kontor i stället för att en tekniker måste ut med instrument i trafiken och mäta in punkt efter punkt.

”Lagstiftningen grundar sig på ett EU-direktiv och den svenska tolkningen är striktare, vilket innebär att företag med säte i andra EU-länder sannolikt kan utföra drönarfotografering även i fortsättningen. Däremot måste svenska företag följa kameraövervakningslagen med allt vad det innebär och det blir en snedvriden konkurrenssituation”, påpekar Ola Månsson som vill ha ett snabbt interimistiskt beslut och att de företag som redan har alla nödvändiga tillstånd ska få dispens för att kunna fortsätta köra drönare tills ny lagstiftning är på plats.

Ola Månsson pekar också på att drönare har betytt mycket för att förbättra arbetsmiljön:

”Att vi har kunnat använda drönare i branschen har dessutom inneburit betydande produktivitetsökningar. Förbudet innebär ett stort steg tillbaka för en bransch som har krav på sig att öka produktiviteten. /…/ Svensk byggindustri har kommit långt ur ett internationellt perspektiv, när det gäller att förbättra arbetsmiljön, minska miljöbelastningen och höja produktiviteten inom byggande och underhåll av infrastruktur. Drönartekniken är en viktig komponent i detta. /…/ Att rycka undan mattan för att fortsätta använda tekniken skulle innebära stora konsekvenser.”