Logga in

Badrumstillverkare under rekonstruktion

Publicerad
27 okt 2016, 10:48

En företagsrekonstruktion inleddes nyligen av en tillverkare av badrumsmöbler.

Björbo Snickeri ansökte den 11 oktober om företagsrekonstruktion vid Falu tingsrätt och ställde samma dag in betalningarna.

Bakgrunden var att ett ramavtal för legotillverkning sagts upp och upphör i mars 2017. Att avtalet sagts upp innebär att såväl omsättning som produktionsvolym beräknas sjunka redan innan avtalet går ut. Den minskade omsättningen innebär att Björbo Snickeri kommer att få svårt att betala sina skulder i tid. Rekonstruktionen inleddes den 12 oktober.

15 har varslats

Björbo Snickeri bildades 1995 och har i dag 32 anställda, motsvarande 29 heltidstjänster. På grund av det uppsagda avtalet har tolv kollektivanställda varslats och sagts upp redan innan ansökan om företagsrekonstruktion. Dessutom har bolaget varslat tre tjänstemän.

Förutom legotillverkningen under det uppsagda ramavtalet består verksamheten av tre områden: egna badrumsprodukter under varumärket ”Björbo Badrum”, underleverantör till externt varumärke samt legotillverkning på mindre kontrakt.

Verksamheten behöver skalas ned

Enligt en preliminär rekonstruktionsplan avser Björbo Snickeri att fortsätta med den befintliga verksamheten, men den behöver skalas ned för att kunna hantera löpande kostnader. Bolaget bedömer i dagsläget att inga ytterligare uppsägningar än de redan aviserade är nödvändiga.

För att ersätta intäktsbortfallet som det förlorade ramavtalet medfört tänker Björbo Snickeri söka andra uppdrag för legotillverkning. Företagsrekonstruktionen bedöms preliminärt pågå mellan tre och nio månader. Advokat Anders Aspegren vid Advokatfirman Fylgia har utsetts till rekonstruktör.

Förra året omsatte Björbo Snickeri cirka 27 miljoner kronor med 27 anställda. Samtidigt redovisades en förlust efter finansnetto på cirka 113 000 kronor.

Björbo Snickeri ägs till 5 procent av vd Ola Persson och till 95 procent av Nima Aktivitetsbolag. Bakom Nima Aktivitetsbolag står Nils Aittamaa och Nils-Erik Aittamaa genom eget ägande eller via andra bolag.