Kraftig minskning av ROT-avdragen

Publicerad 8 sep 2016, 13:51

Antalet utbetalda ROT-avdrag sjunker kraftigt. Det visar en sammanställning som VVS-Forum gjort av Skatteverkets statistik.
– Företagen har märkt en ökad efterfrågan på svarta tjänster. Våra farhågor har besannats till följd av att regeringen minskade avdraget vid årsskiftet, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier (BI).

Totalt har antalet utbetalda ROT-avdrag sjunkit med cirka 53 procent januari–september 2016 jämfört med motsvarande period 2015. Det visar en sammanställning som VVS-Forum gjort av Skatteverkets statistik.

Varje månad publicerar Skatteverket statistik på myndighetens hemsida för utbetalningar av ROT- och RUT-avdrag. VVS-Forum har plockat ut statistiken för ROT-avdrag under årets första nio månader och jämfört med motsvarande period föregående år.

– Efterfrågan på vita byggarbeten minskar, liksom skatteintäkterna. Företagen har märkt en ökad efterfrågan på svarta tjänster. Det är en olycklig utveckling, den goda trend att hushållen köpt mer och mer vita tjänster sedan ROT-avdraget infördes har nu brutits, säger Björn Wellhagen.

Även om de minskade beloppen kan förklaras med att ROT-avdraget sänkts från 50 procent till 30 procent från årsskiftet så har även antalet köpare minskat.

Totalt är antalet köpare som beviljats ROT-avdrag under januari–september 2016 drygt 1,9 miljoner, jämfört med närmare 2,5 miljoner köpare med ROT-avdrag samma period förra året. För utförare var motsvarande siffror 281 000 för årets nio första månader, jämfört med 329 000 utförare under 2015.

– Att utbetalat belopp sjunkit beror delvis på att skattereduktionen är lägre, så även om antalet köp är oförändrat blir utbetalat belopp lägre. I statistiken för utbetalningar ser det ut som om även antalet köpare sjunkit något, även om det inte är någon dramatisk sänkning, säger Pia Blank Thörnroos, skattejurist på Skatteverket.

Hon tillägger att Skatteverket ännu inte har gjort några analyser av varför färre personer köper ROT-arbeten i år jämfört med förra året.

Här finns Skatteverkets ROT- och RUT-statistik.