Golvbranschen sågar test

Publicerad 16 sep 2016, 09:29

I Länsförsäkringars senaste test av tätskikt för våtutrymmen fallerade 12 av de 20 testade systemen. Men resultatet kan inte kopplas till risken för vattenskador i hemmet, menar GVK Svensk Våtrumskontroll.

– Testet ger intrycket att vissa av de testade tätskikten skulle vara undermåliga. Så är inte fallet, utan produkterna är fortsatt godkända att ingå i en fackmässig installation, säger Johan Aspelin, vd för Svensk Våtrumskontroll, GVK, i ett pressmeddelande.

GVK hänvisar till statistik som visar att i majoriteten av alla vattenskador, 59 procent, är orsaken kopplad till rörledningar. Tätskiktet anges som orsak i 17 procent av fallen. Största ökningen av vattenskador återfinns i köken, där de aktuella tätskikten inte alls förekommer. Tätskikt i våtrum är alltså sällan en orsak till vattenskador, menar GVK.

– Samtliga testade tätskikt är branschgodkända och listade av GVK. Tillgänglig skadestatistik visar att godkända tätskikt fungerar bra och det står i motsats till testresultatet. GVK, där också försäkringsbranschen ingår, skulle aldrig godkänna att någon använder tätskikt som inte håller måttet, säger Johan Aspelin.

Länsförsäkringars test bygger på samma metod, ETAG 022, som används för branschgodkännandet. GVK menar att testet utsätter materialen för stora påfrestningar som inte är särskilt realistiska, det är en stresstest med hög belastning under kort tid i laboratoriemiljö.

GVK påpekar att det är viktigt att installationen görs på ett fackmässigt sätt för att undvika vattenskador.

Läs mer om testet i nästa nummer av VVS-Forum, nr 9/2016, som kommer ut den 23 september.

Teckna prenumeration här.