Budgeten löser inte byggbristen

Publicerad 20 sep 2016, 14:01

Branschnära organisationer är inte helt negativa till regeringens budget för 2017. Men när det gäller att få fart på bostadsbyggandet är satsningarna inte tillräckliga, menar flera organisationer.

55 miljoner kronor per år ska gå till åtgärder som förenklar byggreglerna och kortar handläggningstiderna för att få fram mer bostäder.

– Det är bra åtgärder, vi välkomnar kunskapslyftet hos kommuner och länsstyrelser. Ska vi kunna bygga 700 000 bostäder till 2025 krävs dock mer genomgripande reformer. Det handlar framför allt om reformer som ökar rörligheten på bostadsmarknaden, underlättar för kapitalsvaga att finansiera sitt boende och långsiktigt säkerställer att det finns resurser för att bygga mer, säger Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier (BI), i ett pressmeddelande.

Även fackförbundet Byggnads menar att det krävs större åtgärder.

– Det är bra att regeringens fokus är att få ner arbetslösheten och att man satsar på mer resurser till välfärden. När det gäller bostadsbyggandet och energieffektivisering av bostadsbeståndet gör regeringen alldeles för lite. Det behövs kraftfullare satsningar för att möta bostadsbristen och för att nå uppsatta miljömål, kommenterar Johan Lindholm, Byggnads ordförande.

Det är bra att det kommer flera konkreta förslag för att råda bot på bostadsbristen, men det är inte tillräckligt. För att vi ska kunna lösa den situation vi befinner oss i måste vi få till fler åtgärder, menar Sabos vd Anders Nordstrand.

– Vi bygger mer än på många år, men måste öka takten ytterligare. Regeringens förslag i budgetpropositionen innehåller ett antal mindre åtgärder som borde kunna stimulera bostadsbyggandet. Vi befinner oss i en akut situation och alla förslag som bidrar till att lösa bostadsbristen är välkomna, säger Anders Nordstrand i ett pressmeddelande.

I stället för långsiktiga reformer för fler bostäder och en bättre fungerande bostadsmarknad fyller regeringen budgetpropositionen med symbolinsatser, vars effekter på bostadsmarknaden får anses försumbara, menar Fastighetsägarna.

– Trots ett högt tonläge mot tidigare regeringars resultat inom området förefaller regeringen sakna en plan för bostadsmarknaden, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige, i en kommentar till regeringens budgetproposition.

Organisationen Företagarna saknar satsningar på ”välfärdsskaparna” som organisationen kallar företagen för. Man konstaterar att fyra av fem jobb skapas i de mindre företagen, att de betalar skatt och att de därmed är grunden för svensk välfärd.

– I den här budgeten saknas det helt satsningar för att få mindre och växande företag att investera och anställa. Det är nästan obegripligt att regeringen inte förstår att det är småföretagen som är jobbmotorn i Sverige, säger Günther Mårder, vd Företagarna, i ett pressmeddelande.

Företagarna avråder dessutom starkt enskilda näringsidkare att falla för frestelsen att anställa en medarbetare med hjälp av regeringens så kallade växa-stöd.

– Det är direkt olämpligt att med skatteincitament locka enskilda näringsidkare att anställa och därmed väsentligt utöka sitt privatekonomiska risktagande. Vi råder ingen med enskild firma att anställa utan att först ha ombildat företaget till ett aktiebolag, säger Günther Mårder.