Ny struktur på samhällsbyggandet

Publicerad 21 jun 2016, 13:39

CoClass ska bli det nya digitala klassifikationssystemet för all byggd miljö i Sverige. Det menar Svensk Byggtjänst som nu släpper resultatet från det branschgemensamma utvecklingsprojektet BSAB 2.0 på remiss.

Klassifikationssystemet CoClass är nu ute på remissrunda och fram till 9 september finns det möjlighet att lämna synpunkter. Remissförslaget bygger på ett och ett halvt år arbete av drygt 150 specialister inom projektet BSAB 2.0. Bakom detta finns bland andra BIM Alliance, Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Svensk Byggtjänst.

CoClass ska successivt ersätta det nuvarande klassifikationssystemet BSAB 96, som exempelvis används i AMA. Systemet kommer att omfatta hela den byggda miljön, där finns beskrivningar för objekt, egenskaper och aktiviteter i hela livscykeln för hus och anläggningar. Systemet är också helt anpassat till digital modellering och BIM.

Enligt en undersökning som Svensk Byggtjänst låtit göra kan bättre kommunikation i fastighetsförvaltningen spara 20 miljarder kronor årligen. Och tidigare har man funnit att bristande kommunikation inom produktionen kostar omkring 40 miljoner kronor om året. CoClass ska vara ett sätt att minska dessa kostnader, menar Svensk Byggtjänst.

Svara på remissen hos Svensk Byggtjänst.