Fler kvinnor och mer mångfald i byggbranschen 2030

Publicerad 6 apr 2016, 15:01

NORDBYGG 2016. Åtta av tio beslutsfattare i byggbranschen tror på en större andel av kvinnor i byggsektorn år 2030. Lika många tror att branschen kommer vara mer mångkulturell. Det visar en webbundersökning från uthyrningskoncernen Cramo.

Inför Nordbyggmässan har Cramo låtit undersöka hur beslutsfattare inom byggbranschen tror att branschen kommer att se ut år 2030. Åtta av tio tror att byggbranschen kommer att ha en större andel kvinnor år 2030, och lika många tror att branschen kommer vara mer mångkulturell. Knappt 40 procent tror också att mångfaldsfrågan kommer vara ett av de tre högst prioriterade områdena.

– Att beslutsfattare tror på ökad mångfald är oerhört glädjande. För företag handlar det inte bara om att arbetsplatsen blir mer harmonisk, utan också om att kunna stå sig i konkurrensen. Med brist på arbetskraft är det nödvändigt att söka kompetens inom alla grupper i samhället, säger Anders Collman, hållbarhetschef för Cramo-koncernen, i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar överhuvudtaget på stora förändringar i byggbranschen, om chefer och arbetsledare förutspår händelseutvecklingen rätt. Det handlar framför allt om en teknisk utveckling som kommer att förändra processer och arbetssätt, men också om större mångfald bland de anställda.

– Företag inom byggbranschen måste vara beredda på att snabbt ställa om, i takt med den tekniska utvecklingen och förändringarna i arbetsmarknaden. Kraven på kortare ledtider och ökad hållbarhet kommer att tvinga fram förändrade processer, säger Göran Carlson, vd på Cramo, i pressmeddelandet.

88 procent tror att industrialiserat byggande kommer öka i omfattning, och 78 procent att andelen flyttbara lokaler kommer att öka. Åtta av tio tror också att maskiner kommer utföra större mängd arbete än i dag. Byggbranschen kommer också att behöva fler dataingenjörer.

Studien visar också att mer än fyra av tio tror på kortare arbetstid. Sex av tio tror även att en större andel av personalfunktionen kommer att outsourcas, och tre av tio att den kommer vara ungefär som i dag.

Läs mer i VVS-Forum 4/2016 som utkommer den 28 april.

Läs hela undersökningen här.

Fotnot: SurveyMonkey har på uppdrag av Cramo undersökt hur beslutsfattare inom byggbranschen i Sverige tror att branschen kommer se ut år 2030. Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät under perioden 2 februari–25 mars och besvarades av 275 respondenter.