”Fackets avtalskrav är orimliga”

Publicerad 7 mar 2016, 14:38

AVTAL 16. Avtalskraven från den fackliga gruppen 6F, där bland annat Byggnads deltar, är orimliga. Fackets krav spräcker industrins märke, bortser från internationell konkurrens, hämmar bostadsbyggandet och ökar skillnaden mellan mans- och kvinnodominerade sektorer. Skulle kraven bli verklighet är det ett hårt slag mot svenska byggjobb. Det skriver Jan Siezing, vd på Installatörsföretagen och fem andra vd:ar i byggsektorns arbetsgivarorganisationer i tidningen Arbetet i dag.

Förutom Jan Siezing är det Ola Månsson, vd på Sveriges Byggindustrier, Hampe Mobärg, vd på Maskinentreprenörerna, Johan Lindström, vd, på Plåtslageriernas Riksförbund, Björn Hellman, vd på Måleriföretagen i Sverige och Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen som skrivit under debattartikeln.

Ett stort hinder för regeringens mål på 700 000 nya bostäder till 2025 ”är att arbetsmarknadens parter tycks ha olika syn på branschens utmaningar. Det skapar oro inför den kommande avtalsrörelsen”, menar skribenterna som pekar på att LO:s samordning brustit och att 6F nu kräver mycket högre lön än industrin.

”Bygg- och installationsfackens krav i avtalsrörelsen är löneökningar på 3,2 procent. Utöver det vill man ha en högre grundlön/lägstalön om 800 kronor per medlem oavsett avtalsområde samt ökade pensionsavsättningar. I praktiken innebär kraven löneökningar på över 4 procent. Kraven innebär dessutom att de mansdominerade höglöneförbunden skulle öka avståndet än mer till de kvinnodominerade låglöneförbunden.”

Det skriver vd:arna och exemplifierar med att en elektriker i dag tjänar i genomsnitt 32 000 kronor och en byggnadsarbetare i snitt har en månadslön på 33 000 kronor.

”Som representanter för bygg- och installationssektorn anser vi att 6F:s krav är orimliga. Skulle kraven bli verklighet är det ett hårt slag mot de svenska byggjobben”, skriver debattörerna och fortsätter:

”Det är om detta avtalsrörelsen borde handla. Hur kan vi, arbetsgivare och fackförbund, tillsammans säkra de svenska jobben? Hur kan vi utveckla kollektivavtalen på ett sådant sätt att de stärker svensk konkurrenskraft? Därför är vårt besked inför den kommande avtalsrörelsen tydligt. Vi kommer att värna jobben och betrakta den internationellt konkurrensutsatta industrin som lönenormerande även i avtalsrörelsen 2016”.

Läs hela debattartikeln här.