Logga in

10-procentig ökning av vattenskador i kök

Publicerad
22 mar 2016, 15:37

Vattenskadorna i kök har ökat med 10 procent de senaste 12 åren. Det visar de årliga vattenskadeundersökningarna. Nu ska organisationen Säker Vatten bryta trenden med projektet ”Säkra köket mot vattenskador” som kommer att premiärvisas på Nordbygg 5–8 april i Älvsjömässan, Stockholm.

– Projektet ”Säkra köket mot vattenskador” gör vi med anledning av de ökade vattenskadorna i köken. Vi ser trenden i Vattenskadeundersökningen och hör från försäkringsbolagen att något måste göras, säger Hampus Asp, branschutvecklare på Säker Vatten, i bilagan Tema Kök, som följer med senaste numret av VVS-Forum (nr 3/2016).

Vattenskadeunderssökningen 2015, som ännu inte är helt färdigställd, visar dystra siffror, förra året uppstod 33 procent av skadorna i köken.

Det är en liten ökning jämfört med 2014, då 32 procent av vattenskadorna uppstod i köken. Det var första gången som andelen vattenskador var större i kök än i badrum.

– Det största problemet i köken är att det i dag är fler kopplingar än det varit tidigare. Normalt finns det inget vattentätt skikt eller golvbrunn som det finns i badrum, säger Hampus Asp.

Diskmaskiner tillsammans med kyl, frys och ismaskiner orsakar allt större andel skador. Fler vattenanslutna apparater innebär fler kopplingar och fogar. Trots detta har andelen skador relaterade till VVS-installationerna blivit något mindre sedan 2010.

Syftet med projektet ”Säkra köket mot vattenskador” är att med gemensam syn inom byggbranschen ta fram goda exempel på tekniska utföranden för att minska antalet vattenskador i kök.

Man menar att det inom byggbranschen och bland fastighetsägare råder osäkerhet om vad som gäller i kök och hur lösningarna för att undvika skador kan utformas. Kraven för kök i Boverkets byggregler, BBR, är otydliga: läckande vatten ska ledas fram så att det snabbt blir synligt. Men i praktiken finns det få standardiserade lösningar anpassade till köket och de installationer som görs där.

FAKTA/

  • I projektet ”Säkra köket mot vattenskador” deltar försäkringsbolagen Dina försäkringar, Folksam, Gar-Bo, If, Länsförsäkringar och Trygg Hansa. Byggföretagen är företrädda med JM, Peab och Skanska. Genom Trä- och möbelföretagen, TMF, är Ballingslöv, Kvänum, Vedum och Nobia med bland annat varumärkena HTH och Marbodal representerade. Dessutom medverkar Ikea.
  • Övriga är Säker Vatten, VVS Företagen, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond SBUF samt Svensk Byggtjänst.