Säkerhetsutbildning på engelska

Publicerad 9 feb 2016, 10:07

Nu finns en engelsk version av Sveriges Byggindustriers (BI) interaktiva säkerhetsutbildning. Den ska förenkla på byggarbetsplatserna så att alla har tillgång till samma information och utbildning. Detta är särskilt viktigt eftersom byggbranschen numera har stort internationellt inslag på arbetsplatserna, menar BI.

Webbutbildningen, som är gratis, belyser attityder, riskbeteende och trivsel. Den visar olika riskfyllda situationer och hur man undviker dem. Varje avsnitt innehåller frågor som ska besvaras innan man går vidare. Ett test avslutar kursen och den som vill kan skriva ut ett intyg på genomgången utbildning.

– BI vill med den här webbutbildningen öka medvetenheten och insikten om skaderiskerna på en byggarbetsplats. Och visa på hur lätt det är att undvika riskerna om alla tar ansvar för den gemensamma arbetsmiljön. Vi har en nollvision mot olyckor på byggarbetsplatserna och att nu kunna erbjuda även en engelsk version av säkerhetsutbildningen är ett viktigt steg vidare i vårt förebyggande arbete, säger Ola Månsson, vd BI, i ett pressmeddelande.

BI:s interaktiva säkerhetsutbildning lanserades för ett år sedan och har hittills genomförts av över 4 000 personer.

Webbutbildningarna nås via www.ensakerarbetsplats.se och www.asafeconstructionsite.se. Registrering krävs.