Oenighet om snabbspår i byggbranschen

Publicerad 4 feb 2016, 10:43

AVTAL 16. Åsikterna om snabbspår, att få in nyanlända i bristyrken på arbetsmarknaden, går isär inom byggbranschen. Installatörsföretagen (där VVS Företagen och EIO ingår) och Sverige Byggindustrier (BI) är positiva, medan Byggnads i en debattartikel skriver att byggbranschen inte behöver något snabbspår. Däremot är Byggnads partner inom 6F, elfacket SEF, positiv till någon typ av snabbspårslösning.

Sverige tog förra året emot 160 000 människor på flykt. Det är orsaken till det så kallade snabbspåret, som regeringen satsar totalt tio miljarder kronor på. Hittills finns det 24 snabbspår för nyanlända i bristyrken som kockar, läkare, psykologer och sjuksköterskor. Men VVS-Forums granskning från november förra året visade att en femtedel av bristyrkena finns inom VVS-, el- och byggsektorn.

Ett trepartssamtal om snabbspår inom byggsektorn pågick våren 2015 med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), men samtalen gav inget resultat. Det krävs nämligen att både fack och arbetsgivare är överens.

”Byggbranschen behöver inte något snabbspår” är rubriken på en debattartikel undertecknad av Johan Lindholm, förbundsordförande i Byggnads och Jan Andersson, ordförande i Byggnads Mälardalen.

Men synen på snabbspår skiljer sig åt mellan LO-förbunden inom det fackliga samarbetet 6F (Byggnads, Svenska Elektrikerförbundet, Fastighetsanställdas förbund, Målarna och Service- och kommunikationsfacket/Seko). Svenska Elektrikerförbundet (SEF) och Seko har bägge skrivit på en överenskommelse med Energiföretagens Arbetsgivarförening (EFA) och KFS (Arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga företag) om snabbspår inom energisektorn.

– Snabbspår handlar om att ge flyktingar en väg in på arbetsmarknaden. Det är en samhällsinsats plus att vi behöver mer arbetskraft. Det är uppenbart att det finns en splittring inom 6F. Men det är glädjande att vissa inom 6F, som SEF och Seko, tar samhällsansvar och vill hjälpa till med flyktingsituationen, säger Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef på Installatörsföretagen.

Inom VVS-branschen finns än så länge inget färdigt koncept kring snabbspår, eftersom trepartssamtalen med regeringen och Byggnads hittills inte lett till något resultat.

– Det handlar främst om att vi och Byggnads ska komma överens om formerna. I dag finns det gott om möjligheter till validering och kompletteringsutbildningar på VVS-branschens Yrkesnämnd (VVS-YN) och Installatörernas Utbildningscentrum (IUC), säger Manne Didehvar, biträdande chef för kompetens och utbildning på Installatörsföretagen och ordförande i VVS-YN.

– Vi validerar 50 till 100 personer varje år, men det är klart att om volymen ökar och fler människor ska valideras så kanske vi behöver ett snabbspår även på elsidan, säger Mikael Pettersson, ombudsman på SEF.

Facket SEF och arbetsgivarorganisationen EIO är helt överens.

– Vi har en positiv inställning till modellen med snabbspår som kommer att kunna göra vår valideringsmodell mer känd och dessutom få finansiell hjälp från staten för att lösa vissa problem, säger Pär Lundström, ansvarig för yrkesutbildning på Installatörsföretagen och ordförande i Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY).

I en email-intervju med Byggnads ordförande Johan Lindholm ger han en mer modifierad bild av snabbspår än i den mer kritiska debattartikeln.

– Vi har inget emot ett snabbspår så länge det håller sig inom Yrkesutbildningsavtalet, som vi redan har. För att kunna möta behoven av arbetskraft inom byggbranschen och säkra nästa generations byggarbetare har vi i Byggnads tillsammans med BI inrättat Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN), svarar Johan Lindholm.

Läs artikeln och hela intervjun med Byggnads ordförande, Johan Lindholm, i VVS-Forum nr 2/2016 med utgivning den 25 februari.