Bravida fortsätter pressa inköpskostnader

Publicerad 22 jan 2016, 08:24

I slutet av 2014 inledde Bravida ett långsiktigt arbete med målet att sänka inköpskostnaderna med 10 procent genom lägre pris, rätt produktval och processförbättringar. Bravida ökar nu fokus på internationella inköp för att säkerställa att nå målet, uppger företaget i ett pressmeddelande. 

Som ett led i detta förstärker Bravida både inköpskompetens och kapacitet i flera delar av organisationen.

– Med färre leverantörer, lägre pris, rätt produktval och en förbättrad process har vi framgångsrikt stärkt våra inköp under 2015. Nu tar vi nästa steg, ökar andelen internationella inköp och förstärker den egna inköpsorganisationen både lokalt och centralt. På så vis skapar vi en hävstång för alla våra nästan 250 avdelningar i Norden som drar nytta av Bravidas starka inköpsplattform, säger Lars Korduner, inköpschef för Bravidakoncernen, i pressmeddelandet.

I november 2014 sa Lars Korduner till VVS-Forum att skillnaderna i pris på likvärdiga produkter kan uppgå till 30 procent beroende på var och hur man köper. Belysningsarmatur, radiatorer och ventilationsaggregat var några produkter han då gav exempel på med stora prisskillnader. Det är dessa prisskillnader Bravida vill undvika.

För Bravida är det viktigt att öka andelen internationella inköp för att nå inköpsmålet. En ny roll som importansvarig för koncernen har därför skapats. Gabrielle Schröder, som tillträdde tjänsten i början av januari, har en bakgrund från Scania inom internationella inköp, logistik och integration i produktion.

I Finland tillträder Kari Kangas under februari som inköpsansvarig och han kommer tidigare från Lemmikäinen Talotekniikka och Imtech Nordic i Finland.

Bravida har också förstärkt inköpsorganisationen med ytterligare analyskapacitet och inköpare i de olika divisionerna. De nya medarbetarna tillträdde under 2015 och början av 2016.