Logga in

Ny överenskommelse mot korruption i byggbranschen

Publicerad
10 dec 2015, 10:59

En överenskommelse för att motverka mutor och korruption har nu tagits fram gemensamt av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Byggherrarna, Sveriges Byggindustrier och flera byggföretag.
– VVS Företagen och andra organisationer och företag i branschen kan ansluta sig i efterhand. Ju fler som ansluter sig till överenskommelsen, desto bättre, säger Tommy Lenberg, vd för Byggherrarna, till VVS-Forum.

Överenskommelsen består av gemensamma riktlinjer för att tydliggöra vad leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn inte får göra respektive får göra. Den ska ge praktisk hjälp och etisk vägledning för leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn. Överenskommelsen har utformats för att möta omvärldens krav på ökad transparens och måttfullhet i affärsrelationer, enligt pressmeddelandet.

Den består av tio regler som ska kunna användas direkt i arbetslivet. Här är den första regeln:

”Aktörer inom bygg- och fastighetssektorn ska inte erbjuda, begära, eller motta förmåner eller annan ersättning eller kräva åtgärder som strider mot denna överenskommelse eller dess intentioner. Stor försiktighet ska gälla om inslagen har en repetitiv karaktär, att bjuda på eller bli bjuden på en arbetslunch varje vecka är inte tillåtet.

En aktivitet som kan vara tillåten är när aktörer inom bygg- och fastighetssektorn anordnar välgörenhetsarrangemang av olika slag, till exempel välgörenhetslopp, tillsammans med kända ideella arrangörer.

Restriktivitet ska gälla vid inbjudningar till en snävare krets av personer, till exempel VIP-aktiviteter. Exempel: Aktiviteter som inte har en naturlig koppling till tjänsteutövningen, såsom resor, idrotts- och kulturevenemang, kryssningar och aktiviteter med nöjesinslag på annan ort är inte tillåtna.”

Arbetsgruppen bakom överenskommelsen består av: Byggherrarna, JM, NCC, Peab, Skanska Sverige, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Byggindustrier och Veidekke Sverige med stöd av Institutet mot mutor (IMM).