Logga in

”Allvarligt med statliga hinder för bostadsbyggandet”

Publicerad
18 dec 2015, 15:13

I dag överlämnades planprocessutredningen till bostadsminister Mehmet Kaplan (MP). Kommuner upplever att statliga krav hindrar bostadsbyggandet, något som är mycket allvarligt, menar Sveriges Byggindustrier, i ett pressmeddelande.

Utredningen ”Bättre samarbete mellan stat och kommun – vid planering för byggande” föreslår bland annat:

  • Att kommuner ska få tydliga planeringsbesked från länsstyrelsen inför och under detaljplaneprocessen.
  • Begränsningar av vad som får regleras i en detaljplan.
  • Tidsfrist för länsstyrelsens handläggning efter ett beslut om överprövning.
  • Att regeringen ger Boverket och länsstyrelserna får i uppdrag att genomföra en kompetensutvecklingsinsats kring lagstiftning, tillämpning och arbetssätt vid detaljplaneläggning.

Utredningen bedömer vidare att en möjlighet till en planmässig reglering av upplåtelseformer till bostäder till exempel hyresrätt bör utredas närmare.

Betänkandet från utredningen kommer nu att gå ut på remiss till ett hundratal instanser. Men Sveriges Byggindustrier (BI) har redan gått ut med kritik.

– Det är viktigt att samarbetet mellan kommun och stat förbättras, förtydligas och effektiviseras. Det är en förutsättning för att få förutsägbarhet och kvalitet i både samhällsutveckling och detaljplaneprocessen, säger Ola Månsson, som annars ställer sig bakom tanken att kommunerna ska kunna begära planeringsbesked från länsstyrelsen.

– Rätt använt kommer förfarandet att spara tid både för kommuner och privata aktörer, fortsätter Ola Månsson som också tror på kompetensutveckling för länsstyrelsens personal som arbetar med tillämpningen av plan- och bygglagen.